EU satsar på utveckling av vätgasbilar


EU satsar 470 miljoner euro i ett samarbetsprojekt med industrin för att påskynda utvecklingen av bränslecell- och vätgasfordon för bred användning i Europa, men utsikterna är osäkra. Projektet Joint Technology Initiative (JTI) siktar på att tekniken med vätgasbilar ska bli kommersiellt gångbar 2010 till 2020.

– En sak vi vet idag är att framtidens bilar inte körs på bensin eller diesel. Forskning inom vätgas som en energiform för drivning av fordon är utslagsgivande, sade Günter Verheugen, EU-kommissionär för affärer och industri på en presskonferens på onsdag.

Vätgas är en ren energiform som endast avger vattenånga vid förbränning. Europa är i akut behov av alternativa bränslen på grund av sin beroende på oljeimport.

Verheugen var dock inte så optimistisk när det gäller storskaligt bruk av vätgas om bränsle. Infrastrukturen för hanteringen av vätgas finns inte ännu. Förmodligen kommer användning att vara begränsad till storstäder och bussar, sade han.

EU-kommissionär för forskning Janez Potocnik som också var med på presskonferensen är mer optimistisk.

– Sanningen är att ingen, i det här läget, vet om vätgasekonomin inom några år är en realitet men det är självklart en av valmöjligheterna som vi måste ha. Och det skulle vara oansvarigt att inte utforska potentialen, sade Potocnik.

Ett av syftena med JIT är att förkorta tiden för tekniken att bli mogen för marknaden. Tidsramen för fordonssektorn är 2015 till 2020. Men det finns flera användningsområden för bränsleceller med vätgas, såsom mobiltelefoner, bärbara datorer, kraftgeneratorer för hemma- och industribruk, transporter med mera.

Potocnik sade att dessa mindre applikationer kan vara en realitet inom två till fem år.