EU-parlamentets vice ordförande vill skapa register över de som torterar i Kina
Vice ordförande i EU-parlamentet, Edward McMillan-Scott, höll tal på internationella människorättsdagen där han krävde ett slut på förföljelsen av Falun Gong. (Foto: Max Lin/The Epoch Times)


Bruket av tortyr i Kina skulle kunna minskas om man använder sig av ett utländskt officiellt register över de som utför tortyren, sade vice ordförande i EU-parlamentet i torsdags.

Edward McMillan-Scott sade att det nya ”straffrihetsregistret” skulle kunna utformas enligt det register man använde i Västtyskland under det kalla kriget där man registrerade brott som skedde i det kommunistiska Östtyskland.

”Vi måste inge ljus och hopp till dem som lever under tyrannins mörker”, sade McMillan-Scott i ett pressmeddelande. ”I länder som Kina, där fem till sju miljoner människor lider av fruktansvärda övergrepp i omskolnings -och arbetsläger, gör vissa religiösa grupper förteckningar över såväl de som är kända för att ha utfört tortyren som de som blivit torterade.”

McMillan-Scott gjorde tillkännagivandet på internationella människorättsdagen, den 10 december. Han sade att detta register bör upprätthållas av Europeiska unionen och ska kunna användas av internationella brottmålsdomstolar för att väcka åtal i efterhand när kommunismen fallit i Kina.

McMillan-Scotts förslag kom när en ledande utredare av vinstgivande storskaliga organstölder i Kina gav ett seminarium i det brittiska parlamentet.

Förre kanadensiske statssekreteraren för Asien-Stillahavsområdet, David Kilgour, har kämpat för att stoppa organstölderna på Falun Gong-utövare i Kina sedan 2006. Hans nypublicerade bok ”Bloody Harvest” förklarar hur det stora antalet fängslade personer av metoden nyttjas som levande organbanker.

David Kilgour lovordade
idén om ett straffrihetsregister och sade:
– Om folk, som överlevt dessa arbetsläger, kunde föra anteckningar över vad som hänt dem, skulle det öka chanserna för att denna fruktansvärda handling, denna nya form av brott mot mänskligheten, kunde stoppas i Kina.

Den brittiska regeringen har blivit något dämpad i frågan rörande organstölderna. Men Kilgour sade att goda framsteg hade gjorts i Australien med hjälp av premiärminister Kevin Rudd.

– Vi fick veta att det hade blivit en massiv minskning av antalet australiensare som åker till Kina som organturister, sade Kilgour. Han tillade att den taiwanesiska regeringen också hade beordrat sina kirurger att sluta resa till Kina för transplantationer.

Förra månaden, i ett banbrytande rättsfall, accepterade en spansk domare ett ärende om anklagelser av folkmord och tortyr som lämnats in mot fem höga KKP-tjänstemän för deras roll i förföljelsen av Falun Gong.

McMillan-Scott välkomnade det spanska rättsfallet men sade att straffrihetsregistret skulle garantera att alla, som är och varit inblandade i tortyr av minoritetsgrupper, kan ställas till svars för det. 

– Det finns hundratusentals andra tjänstemän inom KKP och dess olika organ som någon gång måste ställas inför rätta, sade han.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/26327/