EU-parlamentets vice ordförande uppmanar FN att utreda folkmord i Kina
Edward McMillan-Scott, vice ordförande i EU-parlamentet och parlamentsledamot för Yorkshire and Humber, talar vid en presskonferens i London den 28 april 2009 (Edward Stephen/The Epoch Times)


EU-parlamentets vice ordförande har lagt fram en begäran till FN om den pågående förföljelsen av Falun Gong i Kina under FN:s folkmordskonvention för att få till stånd en undersökning.

Edward McMillan-Scott meddelade sin begäran och förenade sig samtidigt med andra för att markera den tioåriga omtalade ”25:e aprilvädjan”, något som många Kina-experter menar var startskottet till förföljelsen av Falun Gong i Kina.

– Det här har utvecklats till ett pågående folkmord mot en oskyldig grupp, sade McMillan-Scott under en presskonferens i tisdags.

McMillan-Scott har personligen gjort undersökningar kring förföljelsen av den andliga utövningsmetoden under de senaste tre åren.

2006, när han besökte Peking för att leta fakta, greps alla hans Falun Gong-kontakter och fängslades. Vissa av dem torteras än i dag, berättade McMillan-Scott. En av personerna som han intervjuade hade sett sin döde vän, en Falun Gong-utövare som dött i fångenskapen. Kroppen hade synliga hål där organen en gång funnits.

1999 meddelade det kinesiska kommunistpartiet att man avsåg att eliminera Falun Gong, med mandat från den kinesiske ledaren Jiang Zemin. Jiang hade utfärdat följande order: “Förstör deras rykte, ruinera dem ekonomiskt och förstör dem fysiskt.”

Den här veckan inlämnades en begäran om utredning av förföljelsen av Falun Gong i Kina under artikel 2 i FN:s folkmordskonvention, tillsammans med ett brev till FN:s högste chef.

Ethan Gutmann, prisbelönad undersökande reporter kring Kina-frågor, berättade under presskonferensen att samtidigt som åren har gått och det bekräftade antalet dödsfall bland Falun Gong-utövare i fångenskap under åren har stigit till minst 3000, men mediernas rapportering om Falun Gong har minskat.

2006, när anklagelserna om organstölder från Falun Gong-utövare i Kina först offentliggjordes, var det således endast ett fåtal medier som rapporterade om detta.

– Organskörd är det kirurgiska borttagandet av fångens inre organ, det vill säga deras njurar, lever, hornhinnor, ibland hjärtat eller lungorna. Den här operationen äger vanligtvis rum medan personen fortfarande lever, sade Gutmann.

Gutmann har under de senaste två åren gjort omfattande intervjuer med fler än 100 personer för sin bok om motsättningarna mellan Falun Gong och den kinesiska regimen. Av dessa 100 har 50 fängslats för sin tro på Falun Gong. Gutmann beskrev ett egendomligt fenomen som framkom under intervjuerna. 30 procent av Falun Gong-utövarna som fängslats hade genomgått oförklarliga och dyra medicinska undersökningar, som till exempel noggranna fysiska undersökningar av deras hornhinnor, men utan att försöka undersöka deras visuella hjärnfunktion.

– 15 procent [av de 50 intervjuade] hade uppenbarligen blivit utsatta för skörd, i vissa fall, åter igen, ständiga blodtester och urintester och så vidare, sade Gutmann, som inte hade förväntat sig att finna denna information.

Hur många Falun Gong-utövare som blivit bestulna på organ i Kina är okänt.

– Jag har kommit fram till att det rör sig om 13 500 totalt, lågt beräknat. En grov överskattning säger att 162 000 har skördats, sade Gutman.

Han har inte tillgång till bekräftade uppgifter utan gör en moderat uppskattning utifrån källor han förlitar sig på, som till exempel Laogai Foundation, vilka har undersökt antalet fångar i internering i över tio år.

– Det handlar om affärer, förklarar Gutmann om varför organskörd kan äga rum.

– Organtransplantationer är mycket lönsamt. Genomsnittet per person ligger på 50 000 amerikanska dollar. Så mycket som 200 000 dollar per utövare om flera utlänningar blir betjänade samtidigt.

Tom Treasure, professor i cardiothoracic-kirurgi, har stor erfarenhet av transplantationer. Han har inga svårigheter att tro på rapporteringen som han har läst om organstölder från Falun Gong-utövare.

– Detta verkar mycket troligt och jag tvivlar inte på det, sade professor Treasure.

– Det var läkarna i Tyskland som under 1930-talet systematiskt uppfann sätt att förinta oönskade grupper, sade han.

Han beskrev vidare hur dessa tyska läkare kunde göra undersökningar genom en gradvis process, inte olikt hur en transplantation utförs. En grupp hittar donatorerna, en annan grupp gör testerna etc. Det här tillvägagångssättet gör det lätt för varje person vid varje skede att säga att man är ovetande.

När Treasure skrev om organstölder från Falun Gong-utövare i Journal of the Royal Society of Medicine, möttes det av tystnad. Han berättade för en vän om detta. Svaret han fick var att vännen trodde att fångarna hade skjutits i huvudet och att det finns ”dödsbilar” med läkare och tekniker som avlägsnar organen för transplantation. Detta skedde separat från det rättsliga och medicinska.

För professor Treasure förklarar detta hur “tron på ett skott i huvudet och dödsbilen möjliggjorde fullständigt hedersvärda människor att på något sätt samtidigt leva med denna vetskap utan att egentligen erkänna det i detalj. Jag är inte säker på om han har rätt. Det var den sista lilla biten i pusslet. Det är så här de kan leva med sig själva. I själva verket finns det bevis på att denna hemska utövning pågår”.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/16303/