EU-parlamentet bjuder in Eutelsat än en gång
New Tang Dynasty Television (NTDTV)-supportrar och Falun Gong-utövare vädjar att EU-parlamentet ska kräva ett återupprättande av NTDTV:s sändningar till Kina. (Foto från NTDTV)


Efter att ha tackat nej till en inbjudan har nu Eutelsat åter igen inviterats till ett möte i EU-parlamenetet, den här gången med starkare ord. Satellitföretaget Eutelsat anklagas för att ha dukat under för påtryckningar från den kinesiska regimen då de stängde av NTDTV:s sändningar till Kina. 

Det privata satellitföretaget som har sin bas i Frankrike stoppade New Tang Dynasty Televisions (NTDTV) sändningar till Kina i juni 2008. De hävdade att de avbrutna sändningarna berodde på tekniska problem, men en rapport från Reportrar utan gränser den 10 juli avslöjade dock att den avbrutna signalen var planerad i förväg och att det var den kinesiska regimen som utövat påtryckningar på Eutelsat inför de olympiska spelen i Peking.

Den 15 januari 2009 antog EU-parlamentet, en av de mäktigaste lagstiftande organen i världen, en resolution som kräver av Eutelsat att återinföra NTDTV:s sändningar och klargöra orsakerna bakom sändningsavbrottet.

”Med hänseende till denna frågas allvarlighetsgrad och EU-parlamentets nyligen antagna resolution bjuder vi än en gång in er att besöka oss i Strasbourg under nästa plenarmöte mellan den andra och femte februari”, stod att läsa i brevet som var daterat till den 22 januari.

”Ifall ni inte är intresserade av detta utbyte tolkar vi det som en preciserad politisk signal”, fortsätter brevet som skrivits under av parlamentarikerna Marco Cappato, Anna Foltyn-Kubicka och Thomas Mann å fler än 400 EU-parlamentarikers vägnar, vilka alla skrivit under resolutionen.

Med i bevisföringen mot Eutelsat finns ett inspelat samtal under vilket Eutelsats representant i Peking medgav till personen som ringde upp – vilken representanten trodde var en tjänsteman från det kinesiska propagandaministeriet – att företagets drag att utestänga NTDTV var politiskt motiverat.

Berlins utrikesdepartement anser inspelningen vara tillräknelig. Departementet hävdar att när de kontaktade Eutelsats tyska representant, som vill vara anonym, medgav representanten att det var ett politiskt motiverat beslut.

Som ett svar på den första inbjudan svarade företagets ordförande att han inte hade möjlighet att närvara och bjöd istället in EU-parlamentarikerna till Eutelsats huvudkontor i Paris. 

EU-parlamentarikerna har ifrågasatt Eutelsats integritet gällande dess första respons.

– Det är uppenbart att han är rädd för att komma hit. Han är rädd för att komma och möta EU-parlamentarikerna eftersom det inte finns någon förklaring till att signalen avbrutits (till Kina) och att det är uppenbart, sade Foltyn-Kubicka genom en tolk.

Parlamentariker har pekat ut tre akuta områden gällande mänskliga rättigheter i Kina, inräknat förföljelsen av Falun Gong och förtrycket i Tibet. Det tredje området är den kinesiska regimens ”organstölder”, att dödsdömda fångar och Falun Gong-utövare, som fängslats för sin tro, berövas på organ som sedan går till försäljning.

EU-parlamentet är en av två lagstiftande organ som är grunden för EU:s lagstiftande gren, ett styrande organ som innefattar 27 europeiska länder.

”EU baseras på och
definieras av dess hörsamhet till principer som frihet, demokrati och respekterandet av mänskliga rättigheter, grundläggande friheter och rättssäkerhet”, står det i resolutionen.

Översatt från engelska:http://en.epochtimes.com/n2/content/view/10838/