EU-parlamentet antog resolution inför klimattoppmötet i Paris
Forskarna håller koll på glaciärerna på Grönland för att studera klimatuppvärmningens effekter. (Foto: Joe Raedle /Getty Images)


Inför FN:s klimatkonferens, COP21, i Paris i december har nu EU-parlamentet antagit en resolution om hur man anser att klimatarbetet bör fortskrida.

Parlamentet vill att medlemsländerna reviderar sina tidigare mål, eftersom det visat sig att de nuvarande klimatmålen bland världens länder skulle leda till en global temperaturökning på mellan 2,7 och 3,5 grader.

Medlemsländerna måste minska växthusgaserna med 40 procent till 2030.
En del av intäkterna från koldioxidmarknaden ska öronmärkas till klimatfinansiering, och flyg- och sjöfartssektorn måste börja vidta åtgärder för utsläppsminskning. Dessutom vill man se ett globalt fastställt koldioxidpris.

Gilles Pargneaux, som har utarbetade den antagna resolutionen, kallade försöken att bromsa temperaturhöjningen för ”århundradets kamp”.