EU oroad över människorättskränkningar
Zigenare, Romer eller Santi som de också kallas demonstrerade i Italien i somras efter att Europaparlamentet uppmanat landet att inte särbehandla eller diskriminera minoritetsbefolkningar. (Foto: AFP / Filippo Monteforte)


EU-parlamentariker uttrycker oro över “det höga antalet människorättskränkningar inom EU” och poängterade diskriminering mot minoriteter och hot mot privatlivet, i en rapport den 14 januari. De manar om samarbete mellan europeiska institutioner och EU-medlemsländer rörande immigration och asyl. 

Rapporten granskar mänskliga rättigheter från 2004 till 2008 och lägger fram rekommendationer för att uppmärksamma ett antal problem. Romerna, en av största minoriteterna i Rumänien, som numera har blivit Europas största minoritetsgrupp sedan EU:s utvidgning, behöver särskilt skydd, framför allt vad gäller tillgång till boende, enligt rapporten. Den uppmärksammar ”anti-romer-känslor” och begränsad politisk representation bland romer, en fråga som behöver särskild uppmärksamhet. 

Parlamentariker manade också medlemsländerna att vidta åtgärder mot inofficiella äktenskap för omyndiga, “ofta vid mycket ung ålder”, bland romerna. 

Rapporten berörde kampen mot terrorismen, vilket resulterat i att skyddet för mänskliga rättigheter har minskats, framför allt inom privatlivet, dataskydd och frihet från diskriminering. 

Parlamentariker fördömde bristen på en effektiv immigrationsintegritetspolitik, vilket föranlett ”uteslutning av hundratusentals icke-nationella” och försatt dem ”i en sårbar situation, vilket banat vägen för radikalisering, trafficking och andra former av utnyttjande”. 

Översatt från engelska: http://en.epochtimes.com/n2/content/view/10743/