EU ombeds öppet fördöma Kinas människorättsbrott


Inför den kommande EU-Kina-dialogen den 15 och 16 maj begär den europeiska Falun Dafaföreningen att EU och dess medlemsländer fördömer Kinas hantering av de mänskliga rättigheterna.

”Vi har sett Kinas mänskliga rättigheter försämras sedan dialogen startade”, skriver föreningens två ordförande Peter Jauhal, Storbritannien, och Man Yan Ng, Tyskland, i ett uttalande.

Dialogen inleddes 1996, men avbröts av Kina efter att Danmark och nio andra medlemsländer presenterade en kritisk resolution vid FN:s människorättskommission 1997. Kina återupptog dock samtalen senare samma år. Sedan dess har de hållits två gånger om året.

Uttalandet är kritiskt till att det inte framförts någon öppen kritik mot människorättsbrotten vid de slutna samtal som hittills förts och säger: ”Vilket är precis vad de kinesiska makthavarna till varje pris vill undvika … Så länge den strategin fortsätter så kommer förföljelsen också att göra det.”

EU ombeds därför att ge media och icke-statliga organisationer tillträde till samtalen, som kommer att ske under ordförandelandets Tysklands ledning.

Med hänvisning till förföljelsen av Falun Gong, vilken startade sommaren 1999 och som officiellt tagit drygt 3 000 utövares liv samt innefattar omfattande organstölder från levande människor, så påpekar föreningen att EU:s stöd för att motverka förföljelsen varit mycket välkommet, men säger också:

”Det är uppenbart utifrån förföljelsetalen, de stigande dödssiffrorna och verifierbar information som kommer från Kina, att detta inte har påverkat de kinesiska makthavarna från att fortsätta att flagrant bryta mot internationella människorättslagar.”