EU och Sydkorea tecknar banbrytande frihandelsavtal
Sydkoreas handelsminister Kim Jong-Hoon och EU:s handelskommissionär Catherine Ashton skakar hand vid sitt möte i Seoul den 19 januari 2009. (Foto: Jing Yeon-Je/AFP/Getty Images)


EU och Sydkorea har kommit fram till ett banbrytande frihandelsavtal som kan komma att generera upp till 19 miljarder euro i ett nytt handelsavtal för EU-exportörer. Det kommer att träda i kraft under andra halvåret 2010 efter godkännande av Europaparlamentet.

Avtalet undertecknades i Bryssel på torsdagen av EU:s handelskommissionär Catherine Ashton och Sydkoreas handelsminister Kim Jong-Hoon.

– Detta är det här seklets första fria handelsavtal för EU som knyter starka band med en annan utvecklad ekonomi. Det kommer att skapa nya marknadsmöjligheter för europeiska företag inom tjänstesektorn, tillverkningsindustrin och jordbruket. Detta avtal är särskilt viktigt i det rådande ekonomiska klimatet, och bidrar till att bekämpa den ekonomiska nedgången och skapa nya arbetstillfällen, sade Ashton.

Avtalet kommer att ge tillträde till en helt ny marknad av tjänster och investeringar. En av de viktigaste fördelarna med affären för Europeiska unionen är ett snabbt avskaffande av 1,6 miljarder euro i tullavgifter till Sydkorea. I gengäld kommer EU att ta bort 1,1 miljarder euro i tullavgifter för Sydkorea.

EU är Sydkoreas näst största handelspartner, med ett handelsvärde på 65 miljarder euro under 2008.

http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/23920/