EU-medborgare oroar sig för inflation och arbetslöshet


En ny EU-undersökning konstaterar att inflationen och arbetslöshet är de två frågor som oroar européerna mest.

Cirka var tredje EU-medborgare anser att inflationen är den viktigaste frågan i deras land och var fjärde tycker att arbetslöshet är näst viktigast. 44 procent av de tillfrågade tror på sämre tider de närmaste tolv månader, 33 procent tror på oförändrade och bara 16 procent tror på bättre tider.

Cirka 44 procent tror att EU kan skydda sina medborgare mot de negativa effekterna av globaliseringen medan 35 procent inte gör det.

– Resultatet speglar de nuvarande ekonomiska problem och visar behovet för EU att fortsätta med en politik som siktar på att förbättra människornas livskvalitet, sade Margot Wallström, EU:s vicepresident.

Rumänerna är mest positiva till EU, cirka 67 procent, följda av irländarna med 65 procent.

30 170 personer deltog i undersökningen som genomfördes i våras.