EU godkänner första handelsavtalet med Sydkorea
Tysklands förbundskansler Angela Merkel talar under en presskonferens efter Europarådets toppmöte den 16 september 2010 i Bryssel. EU enades om ett stort frihandelsavtal med Sydkorea på torsdagen, och hälsade det som den första i en rad av bilaterala pakter med asiatiska länder som kommer att binda kontinenterna samman. (Foto: AFP/ Eric Feferberg)


Europeiska unionen godkände på torsdagen sitt första frihandelsavtal med en av sina största handelspartners, Sydkorea. Avtalet väntas träda i kraft nästa år.

Ledarna planerar att underteckna avtalet på toppmötet mellan EU och Sydkorea i Bryssel den 6 oktober, med ikraftträdande den 1 juli 2011, efter ratificering av EU:s medlemsländer och Sydkorea.

Beslutet fattades efter att Italien dragit bort sitt veto, på grund av oron för att avvecklingen av handelstullar skulle påverka dess bilindustri.

Italiens största biltillverkare, Fiat, har fått en tioprocentig nedgång i försäljningen under första kvartalet 2010, enligt Association of European Car Manufacturers.

Samtidigt upptar koreanska biltillverkare en stor del av EU:s marknad. Bilförsäljningen av Hyundai i Europa, ett av Sydkoreas viktigaste bilexportörer, ökade med mer än 10 procent under första kvartalet i år. Försäljningen av en annan stor bilexportör, Kia, har ökat med nästan 13 procent.

Sydkorea är EU:s åttonde största handelspartner medan EU är Sydkoreas näst största destination för export.

Avtalet som initierades förra året ger båda handelspartners en progressiv liberalisering med varor och tjänster, samt regler om handelsrelaterade frågor, som till exempel konkurrens och statligt stöd, immateriell äganderätt och offentlig upphandling.

Under fördraget kommer Seoul att lyfta importtullar på 92 procent av tillverkade varor under de tre första åren och på 99 procent inom fem år, medan EU vill ta bort 93 procent av sina tullar på industrivaror inom tre år och 100 procent inom fem år. Tullar på industri och jordbruk kommer därför att minskas med 98,7 procent av båda parter inom fem år.

Överenskommelsen kommer att påverka andra handelshinder än tullar inom alla sektorer, inkluderande industrier som är av särskilt intresse för EU, sådana som bil- och läkemedelsindustrier, och hemelektronik.

Sydkorea är en av de viktigaste marknaderna för EU:s jordbrukare, som till den asiatiska nationen skickar stora kvantiteter av vegetabiliska oljor, fetter och grödor.

En rapport från Leuvens Centrum för globala administrationsstudier vid Katholieke Universiteit Leuven säger att Korea kan anses vara en viktig partner för betydelsefulla frågor, allt från krisen i Afghanistan till klimatförändringar och miljöproblem.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/42792/