EU föreslår höjd dieselskatt för att minska utsläpp och snedvriden konkurrens
Lastbilar är stora förbrukare av diesel, och de prisskillnader som finns mellan olika EU-länder orsakar onödigt körande för att kunna tanka till lägre pris. (Foto: AFP/TIMM SCHAMBERGER)


Stora prisskillnader på diesel i olika EU-länder uppmuntrar till onödig körning för att tanka billigare vilket orsakar ökat utsläpp av växthusgaser och skapar snedvriden konkurrens i åkeribranschen.

EU-kommissionär László Kovács, ansvarig för tull och skattefrågor, presenterade i går ett förslag för att minska prisskillnaderna mellan olika medlemsländer. Syftet är att bidra till minskade utsläpp och förbättra marknadsvillkoren för åkeribranschen.

Dessa skillnader beror huvudsakligen på olika punktskatter i medlemsländerna. Förslaget innebär att punkskatten för diesel kommer att ökas i två steg. Först höjs skatten till 359 euro per 1 000 liter fram till år 2012, sedan 380 euro till 2014.

– Uppenbarligen försöker lastbilsförare att dra fördel av de betydande prisskillnaderna genom att tanka i länder med lägre skatter, sade László Kovács, på en presskonferens in Bryssel i går.


EU-kommissionär László Kovács föreslår höjd dieselskatt för att minska koldioxidutsläpp och snedvriden konkurrens inom den europeiska åkeribranschen. (Foto: CE/Brussels-EC/Berlaymont)

EU-kommissionär László Kovács föreslår höjd dieselskatt för att minska koldioxidutsläpp och snedvriden konkurrens inom den europeiska åkeribranschen. (Foto: CE/Brussels-EC/Berlaymont)

Kovács sade att åkerier nära gränser till stater med billigare dieselskatt ändrar sina rutter enbart för att tanka billigare, vilket resulterar i tusentals extra kilometer och tonvis med extra utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser. Vägtransporter svarar för 20 procent av växthusutsläppen.

För åkeribranschen svarar bränslekostnader för sex till arton procent av driftkostnaderna, vilket innebär att dessa prisskillnader kan snedvrida konkurrensen inom branschen, menar Kovács.

Hans Engström, informationsansvarig på Sveriges Åkeriföretag, en branschorganisation för åkerier i Sverige, ser det som positivt att priserna på diesel inom EU kan vara så harmoniserade som möjligt.

– Om utländska åkerier konkurrerar med svenska är det bra om vi har samma villkor, säger Hans Engström.

Men någon harmonisering av dieselpriserna inom EU är det inte frågan om, förklarade Kovács. Syftet med att öka skatten är att bidra till minskade utsläpp av växthusgaser, samt räta upp snedvriden konkurrens inom åkeribranschen.

Bulgarien och Lettland har för närvarande de lägsta dieselskatterna i EU.