EU enades om förbud av import av katt- och hundpäls
EU:s hälsokommissionär Markos Kyprianou håller presskonferens med anledning av förslaget att förbjuda import av katt- och hundpälsar inom EU. (Foto: AFP/John Thys)


Från den 1 januari 2009 får medlemsländerna i EU inte längre importera katt- eller hundpäls eller produkter som innehåller sådan päls. Beslutet klubbades i Strasbourg denna vecka.

– Innan och även under Tysklands ordförandeskap har man agerat kraftfullt för att få medlemsstaterna att adoptera en klar ställning mot dessa hemska metoder som vållar djuren lidande säger Horst Seehofer, som är förbundsminister för näring, jordbruk och konsumentskydd, i ett pressmeddelande.

Under beslutsgången har man i medlemsländerna visat TV-dokumentär om djurens plågsamma öde i asiatiska länder, där man dödar hundar och katter för deras pälsars och kötts skull.

Tiden från Kommissionens förslag om förbud till ett enigt beslut tog inte mer än sju månader. Förbudet beskrivs som en humanitär åtgärd för att skydda djuren.

Många diskussioner fördes om man skulle tillåta undantag från förbudet. För att beslutet skulle vara riktigt inom lagens råmärken enades man om två undantag. Det blir tillåtet att importera katt- och hundpäls för utbildnings- och konserveringssyften.

Import av pälsar enligt dessa undantag måste godkännas av en majoritet av medlemsländerna. Medlemsländerna ska också kontrollera att förbudet följs genom stickprov på importerade pälsar.