Ett rop för att väcka vårt samvete
Dr Wang Wenyi (Foto: Epoch Times)


I fredags släpptes jag från distriktsdomstolen i Washington DC. Jag tror det är nödvändigt att jag ger en offentlig förklaring till min protest under Hu Jintaos tal i torsdags morse på Vita husets södra gräsmatta.

Den 9 mars rapporterade Epoch Times om det storskaliga organuttagandet från levande Falun Gong-utövare i Sujiatundistriktet, Shenyang city, Liaoningprovinsen i nordöstra Kina. När nyheten blev känd förflyttade det kinesiska kommunistpartiet (kkp) snabbt de Falun Gong-utövare som fortfarande fanns i Sujiatunområdet, vidtog andra åtgärder för att mörklägga vad som hänt och förnekade det hela. Vid den tidpunkten hade Epoch Times anlitat mig för att bevaka ämnet eftersom jag är läkare med erfarenheter från forskning om organtransplantation.

Inledningsvis baserades vår rapportering på uppgifter från två personer från Shenyangområdet som hade information om vad som hänt inne på sjukhusen i Sujiatun: ”Peter”, en kinesisk medborgare som arbetade som producent för en japansk tv station i Shenyangområdet; och ”Annie” som ingick i personalen vid Liaonings provinssjukhus för behandling av blodproppar med integrerad kinesisk och västerländsk medicin och tidigare hustru till en kirurg som i flera år utförde organskörd  i Sujiatun.

Från början av mars har jag följt med dessa båda källor till intervjuer med stora internationella medier, USA:s kongress och regeringsorgan. Under tiden fick vi information om storskalig organskörd från levande Falun Gong-utövare mellan 2001 och 2003 vid de större arbetslägren som höll Falun Gong-utövare fängslade.                    

Alla som kommer i kontakt med detta program och drar sig ur det sätter sitt liv på spel.

Några patienter som hade rest till Kina för organtransplantation berättade för oss att innan de reste till Kina fick de veta att organen kom från Falun Gong-utövare. Vissa läkare som känner till den övergripande situationen för programmet med organskörd från levande berättade för oss att grymheten och inhumaniteten är omöjlig att tänka sig eller uttrycka och långt värre än vad som rapporterats i Epoch Times. De berättade för oss att när programmet fullständigt avslöjats, skulle människor över hela världen förstummas.

Även om dessa personer varit i nära kontakt med Epoch Times så vågar de inte träda fram eftersom de är rädda att bli dödade. De följer alla frågan noga, och särskilt hur den amerikanska regeringen och de internationella medierna ställer sig, eftersom de behöver en säker miljö.

Jag förstod att det är väldigt viktigt att USA:s regering får vetskap om detta. Jag har kontinuerligt försett kontakter inom regeringen med den senaste informationen.

Patienter kräver levande friska organ. För att gynna affärerna har transplantationsläkare i telefonintervjuer öppet medgett att organen kommer från levande Falun Gong-utövare. Dessutom har nästan alla sjukhus offentlig information om att väntetiden för lämpliga organ spänner från två veckor till en månad. Ibland tar det bara en vecka att fullborda processen med att hitta ett organ, kontrollera att blodgrupp och vävnadstyp stämmer samt utföra transplantationen.

Den flerspråkiga onlineannonseringen för ett organtransplantationscenter i Shenyang lovade till och med att patienterna inom tre veckor kan åka till Kina, genomföra organtransplantationen och lyckligt återvända till arbetet. När nyheten om Sujiatun nådde ut togs den kinesiska webbsidan om dessa organtransplantationerna bort. Som läkare med bakgrund inom organtransplantation förstår jag att det måste finnas storskaliga levande organbanker i många provinser i Kina. Jag känner stor smärta vid tanken på detta.

Vi har tiotusentals saknade Falun Gong-utövare. Deras familjer söker efter dem men har inte en aning om var de finns.

Jag vill uppmärksamma allmänheten på vad som händer just nu: flera undersökningar, inklusive inspelade intervjuer med transplantationsläkare i Kina påvisar att större sjukhus i Kina just nu utför transplantationer för att ta organ från levande Falun Gong-utövare. Våra undersökningar visar också att sjukhusen i Kina skyndar sig att genomföra dessa operationer så fort som möjligt.

Kort efter att nyheten om organskörd från levande Falun Gong-utövare nådde ut utfärdade kkp nya direktiv gällande organtransplantationer. Även om direktivet förefaller förbjuda den organskörd som ägt rum så träder den inte i kraft förrän 1 juli. Under tiden uppmanar många sjukhus patienterna att låta utföra sin organtransplantation snarast. De har sagt att organresurserna inte kommer att vara så rikliga efter 1 maj. Inspelningar som dokumenterar dessa påståenden har publicerats på internet.

Det är uppenbart att det kinesiska kommunistpartiet mörklägger dessa saker, och att det samtidigt skyndar att genomföra organtransplantationerna så fort som möjligt. Vi vet att det varenda dag offras ett stort antal Falun Gong-utövare för att leverera dessa organ.

Jag har inte haft tid för mina barn. Jag lämnade dem i New York. Jag har besökt olika regeringsorgan och medier. Jag hoppas kunna bidra till att brotten med organskörd från levande Falun Gong-utövare stoppas och rädda dem som står inför hotet om levande organuttagande.

När jag talade med medierna berättade vissa att de trodde att uppgifterna om organuttagande var sanna. Men på grund av att medierna inte kunde hantera trycket eller inte ville påverka de bilaterala relationerna mellan sina länder och Kina kunde de inte rapportera om det.

Den 19 april, dagen innan mötet mellan president Bush och Hu Jintao, gick jag till ett kongressförhör om mänskliga rättigheter i Kina. Där fick emellertid inte de två vittnen som riskerade sina liv genom att berätta om uttagandet av organ från levande Falun Gong-utövare berätta vad det visste. Vid den tidpunkten hade de två vittnena endast begärt att få vittna i avskildhet inför kongressmännen.  När de sedan såg att kongressförhören inte innehöll några av de uppgifter som de visste var sanna, fattade de det modiga beslutet att göra sina första offentliga uttalanden vid en presskonferens den 21 april.

Efter detta kongressförhör förstod jag att jag behövde göra vadhelst som krävdes för att påkalla uppmärksamhet till organskörden från levande Falun Gong-utövare. Den 20 april gick jag till Vita huset för att göra ett reportage. Men när jag såg president Bush skaka hand med Hu Jintao kunde jag inte låta bli att skrika ut.

Jag skrek för de Falun Gong-utövare som har blivit eller kommer att bli dissekerade levande för sina organ. Jag skrek ut för dem som har torterats och lidit av folkmordsmässig förföljelse.

Jag vill inte att USA:s president och de internationella medierna blir lurade av kkp längre. Jag hoppas att Hu Jintao inte följer Jiang Zemin i förföljelsen och folkmordet av Falun Gong.

Jag har försökt berätta fakta om denna förföljelse för våra läsare och för allmänheten. Jag har närvarat vid och bevakat många internationella händelser. Jag anser att organuttagandet från levande är det grymmaste brottet mot mänskligheten, och det mest allvarliga och storskaliga folkmordet som pågår just nu – mitt framför våra ögon.

Frågan om organskörd från levande är ett brott som hela mänskligheten gemensamt borde engagera sig i för att få stopp på. Informationen i frågan har rapporterats upprepade gånger. Jag hade inget annat val än att ta till denna metod för att uppmärksamma det.

Jag agerade på ett sätt som var i enlighet med den amerikanska andan. Jag agerade också för att skydda värdigheten hos Amerika och hos mänskligheten.

Efteråt anhölls jag för en dag. När jag släpptes såg jag att många journalister väntade på mig utanför häktet. De frågade mig alla: ”Varför?”

Sedan jag släpptes har jag givit intervjuer till pressen. Strax före en intervju med ett större internationellt mediaföretag, när vi åkte upp i hissen tillsammans, sade programmets producent uttryckligen till mig, nämn inte organ. Informationen om den storskaliga organskörden från levande Falun Gong-utövare har gömts undan de senaste sex veckorna.

Pressen rapporterade vad jag gjorde vid Vita huset, men nämnde egentligen inte mycket om orsaken till att jag agerade. Varför jag agerade är i själva verket nyckelfrågan.

Amerika är Amerika just på grund av sin stora respekt för mänskliga rättigheter. Jag tror att det omfattande organuttagandet från levande Falun Gong-utövare berör och utmanar allas våra samveten. Det är en utmaning för mänskligheten. Sådana brott och synder borde inte få lov att fortsätta.