Ett företag - två system
Peter Fust, VD på Fanderdun Group AB i Kalmar hade ingen erfarenhet av att jobba med kineser innan han fick anställning i november, och det är mycket som inte fungerar som i ett svenskt företag, säger han. (Foto: Veronica Örfelth/Epoch Times)


Kontakterna mellan Kina och västländerna blir allt tätare. Peter Fust är VD på Fanerdun Group AB och där han arbetar i kontorsbarackerna på Snurromområdet i Kalmar befinner han sig mitt i kontaktytan mellan den svenska företagskulturen och den som råder i det kommunistiska Kina.

Fanerdun Group AB ägs av den kinesiske affärsmannen Jinxing Luo från Hangzhou i Kina. Förra hösten slöt han under uppmärksammade former kontrakt med Kalmar kommun om att bygga ett grossistcenter på Snurromområdet. 272 partihandlare ska kunna köpa en plats i centret för att exponera sig för den europeiska marknaden.

Fanerdun är ett svenskregistrerat företag, men består i huvudsak av kineser; den förste svensk som anställdes var just Peter Fust, först som finanschef i november förra året och sedan en tid är han VD. Fust har en bakgrund som revisor och småföretagare i möbelbranschen. Innan han fick jobbet på Fanerdun hade han ingen erfarenhet av att göra affärer med kineser.

Ett problem med att jobba i ett företag med rötter i det kommuniststyrda Kina är mängden av, eller snarare bristen på, information. Två av företagets styrelseledamöter, Carl-Olof Steen och Sten Thunberg hoppade av under försommaren. Thunberg återtog senare uppdraget efter påtryckningar från Jinxing Luo, men ingen av dem har velat kommentera avhoppen, med hänvisning till bolagssekretessen. Peter Fust vill inte heller kommentera, mer än att han tror det berodde på bristande information till styrelsen.

– Det är stor skillnad mot att jobba i ett normalt svenskt företag, säger Fust.

Konflikten mellan de två systemen blev uppenbar när en reporter på Sydsvenskan förra hösten avslöjade att Fanerdun i sin annonsering i Kina utlovade uppehållstillstånd och pengar ur det svenska socialförsäkringssystemet till de företagare som köper en plats i Kalmar. Ägaren Jinxing Luo hotade att stämma Sydsvenskan och att få journalisten utkastad ur Kina. Luo blev raskt upplyst om den pressfrihet som finns i Sverige och gjorde ett korrigerande uttalande.


Byggarbetarna är anställda på ett kinesiskt företag och hyrs in av Fanerdun. På grund av de ständiga arbetsmiljlöproblemen anställde Fanderdun i juni en särskilt arbetsmiljöansvarig. (Foto: Veronica Örfelth/Epoch Times)

Byggarbetarna är anställda på ett kinesiskt företag och hyrs in av Fanerdun. På grund av de ständiga arbetsmiljlöproblemen anställde Fanderdun i juni en särskilt arbetsmiljöansvarig. (Foto: Veronica Örfelth/Epoch Times)

– Det hela tystades väl ner ganska snabbt vad jag förstår, säger Peter Fust.

Jinxing Luo sade i tidningen Barometern den 9 juni i år att i Kina ger företag och myndigheter aldrig någon information till media under tiden ett bygge pågår. Eventuellt kan de komma med kritik efteråt, men då är det ju för sent.

I sållningen bland de många kinesiska företag som intresserat sig för Kalmar har Peter Fust och andra representanter för företaget besökt Kina. Arbetsförhållandena i industrierna jämförde han med dem i det gamla svenska statarsamhället.

Han hyser vissa förhoppningar om att öppenhet och mänskliga rättigheter i Kina kan bli bättre genom kontakter med svenska företag.

– Om svenska företag ställer krav på mänskliga rättigheter kanske det förbättras, men det är ingen lätt väg. Regimen är ju ungefär som den alltid varit, säger Peter Fust.