Estland redo för euron
Eurosedlar (Foto: Leon Neal/AFP)


Estland ska få ansluta sig till euron. Detta beslutades av Ecofin-rådet i Bryssel den 13 juli. Estland blir den 1 januari 2011 det sjuttonde landet som byter valuta till euro.

Processen för godkännandet började den 12 maj då EU-kommissionen bekräftade att det baltiska landet uppfyller alla nödvändiga krav för att ansluta sig till eurozonen.

Villkoren berör inträdeskrav gällande inflation, skuld och underskottsnivåer, räntesatser samt valutastabilitet. Den officiella konverteringskursen innebär att 15,6466 estländska kronor blir lika med 1 euro.

Olli Rehn, EU-kommissionär med ansvar för ekonomi- och valutafrågor, säger i ett pressmeddelande att Estland har uppnått ”en hållbar ekonomisk konvergens” och att landet är redo att införa euron 1 januari 2011.

– Vi berömmer Estland för dess långvariga engagemang i kloka riktlinjer. För att säkra att införandet av euron lyckas, måste Estland anstränga sig med att behålla en klok finanspolitik, säger Olli Rehn.

För närvarande är det 16 av 27 medlemsländer i EU som använder euro som sin valuta.

Översättning från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/39216/