Epoch Times svarar på kommunistregimens förnekande


Vid en presskonferens i Peking den 11 april påstod Zhang Yuqin, vicedirektör vid Liaonings sjukhus för behandling av blodproppar att sjukhuset överväger att stämma Epoch Times. Efter tips från tre modiga personer som riskerar sina liv genom att berätta sanningen har vi kunnat rapportera om skördandet av organ från tusentals levande Falun Gong-utövare på det och andra sjukhus i Sujiatundistriktet i Shenyang city, Liaoningprovinsen, i nordöstra Kina. De fördjupade undersökningar som gjorts efter det har bekräftat vittnenas uppgifter.

Epoch Times rapporterade om detta första gången den 9 mars. Först en månad efteråt väljer Kinas kommunistregim att svara på uppgifterna. Varför vänta så länge? Vi har fått rapporter från Sujiatun om att tiden ägnats åt att frakta bort de Falun Gong-utövare som fanns där och skyla över verksamheten. De medier som beger sig dit kommer att finna en potemkinkuliss, klar för inspektion.

Det kinesiska hälsoministeriet ljög om SARS. Kinas kommunistregim påstår fortfarande att ingen dog vid massakern på Himmelska fridens torg 1989. Nu har den bestämt sig för att ljuga om de organskördsfabriker som satts upp runt om i Kina. Vi står fast vid våra ursprungliga rapporter och är ivriga att se en fullständig undersökning av organskördandet från levande Falun Gong-utövare och andra fångar, som fortsätter i arbetsläger och fängelser över hela Kina.

En sådan undersökning kan inledas med att titta närmare på vilken roll som spelats av China International Transplantation Network Assistance Center (CITNAC), i Shenyang. På centrets webbsida, som märkligt nog slutade fungera strax efter att nyheten om Sujiatun nådde ut, annonserades på fem språk att transplantation av en lever skulle kunna genomföras inom en månad och en njure inom bara en vecka. Maxtiden för sådana transplantationer uppgavs vara två respektive tre månader. Utanför Kina får människor ofta vänta i år på att hitta ett passande organ. Webbsidan påstod också att centret inte använder organ från hjärndöda ”eftersom kvalitén på organen kanske inte är bra”. Var kan man hitta organ med bättre kvalité än hos dem som tagits från hjärndöda?

Organen kommer inte från fattiga som försöker sälja något av sina organ. En artikel i China Business Daily citerar läkaren Wu Gang, biträdande professor vid organtransplantationsavdelningen vid Shenyangs sjukhus som sade: ”Tillgången på njurar i Shenyang är tillräcklig. De där njurannonserna [från människor som försöker att sälja sina njurar] har knappt någon marknad alls.” Kanske kan Zhang också förklara statistiken om levertransplantationer som publicerats av Health Paper, en tidskrift kopplad till det kinesiska
Hälsoministeriet. Mellan 1991 och 1998 utfördes 78 levertransplantationer i Kina. 1999 startade förföljelsen av Falun Gong, och samma år sköt antalet levertransplantationer i höjden, till 116 på bara ett år – mer än det sammanlagda antalet de sju föregående åren. De följande åren steg siffran till 254 år 2000, 486 2002 och 2003 var siffran uppe i över 3 000.

Kina har knappt några frivilliga organdonatorer. Var kom dessa mängder av friska organ ifrån? Vi är övertygade om – och samtidigt djupt bedrövade över – svaret på frågan: den plötsliga ökningen av antalet friska levrar kom från Falun Gong-utövare som dödats under skördandet av deras organ. De lögner som kom från Peking i förra veckan hänger sannolikt ihop med att Kinas högsta ledare Hu Jintao besöker Washington de kommande dagarna. Vi hoppas att den fria pressen i Väst ska kräva en komplett redogörelse av Hu Jintao för den organskörd som pågår i Kina.

Vi på Epoch Times bjuder in våra kollegor inom media att hjälpa till med undersökningarna av dessa grymheter. Sådana undersökningar motiveras av de uppgifter som kommit fram, av vår plikt som journalister och framför allt av vår medmänsklighet.