Epoch Times News Group applåderar att Google upphör med censur i Kina
(Foto: AFP)


Epoch Times News Group är ett av de hårdast censurerade medierna i Kina och välkomnar Googles beslut att upphöra med sin sökmotor i Kina.

Google upphörde den 22 mars med sina söktjänster i Kina. Google hade förvarnat om att det skulle lämna Kina efter cyberattacker och intrång i g-mailkonton som tillhör kinesiska människorättsaktivister. Google är ett av världens största internetföretag och har nu levt upp till sitt motto, ”Var inte ond.”

Ända sedan grundandet av Epoch Times News Group för tio år sedan har vi konsekvent rapporterat om allt som den kinesiska regimen gör för att filtrera och blockera på nätet. Vi uppskattar därför mycket Googles beslut att avsluta censursamarbetet.

Epoch Times News Group anser att ett fritt flöde av information är lika viktigt i dagens samhälle som luft och vatten är för livet. Mänskliga rättigheter, jämlikhet, demokrati och frihet kan bara förverkligas genom ett fritt flöde av information. Googles hållning mot internetcensur och i upprätthållandet av principen om fri ocensurerad information, är utan tvekan en handling av stor välvilja gentemot folket i Kina och i hela världen.

Kommunistregimen i Kina har alltid hindrat fritt informationsflöde och undertrycker därmed yttrandefriheten. Googles erfarenheter av Kina är att den hotades av regimen och attackerades av statliga medier, vilket speglar det kinesiska folkets svåra situationen.

Trots att vägen till fritt informationsflöde fortfarande är lång, kan den historiska trenden mot större frihet inte stoppas. Konfucius sade för cirka 2 000 år sedan: ”En man av ädel karaktär står fortfarande fast och fortsätter att följa principer även i en svår situation, en skurk blir tvärtemot nervös, och skulle begå alla sorters förseelser”. Även om man lider förlust av pengar och egna vinningar, måste man ändå upprätthålla principer. Frihet är inte gratis. I kampen för frihet finns det kostnader. Folk kommer att berömma dem som är villiga att betala de kostnaderna.

Om Google med sin ledande tekniska ställning gör en insats för internetfriheten, tror vi att Google kommer att bana nya vägar för yttrandefrihet på internet. Å Epoch Times News Group och dess läsares vägnar, välkomnar vi Google i kampen för informationsfrihet. Tillsammans strävar vi efter att sprida sanningen och säga nej till bedrägliga lögner.