Enväldiga stater skaffar legitimitet genom skenval
Kenneth Roth, vd för Human Rights Watch oroas av att diktatorer och människorättskränkare använder sig av ”den demokratiska retoriken” för att skaffa sig legitimitet. (Foto: Gary Feuerberg/Epoch Times)


Enväldigt styrda stater som hävdar sig vara demokratiska genom att hålla skenbara val har blivit allt vanligare. I och med det gör de också anspråk på respekt och acceptans från väst, säger Kenneth Roth, vd för Human Rights Watch i USA.

Han menar att ledarna för de etablerade demokratierna i Europa och Nordamerika undviker att avkräva dem grundläggande mänskliga rättigheter, såsom yttrande- mötes- och föreningsfrihet, och rättvisa val.

Under 2007 gjorde länder som Bahrain, Jordanien, Nigeria, Ryssland och Thailand anspråk på att vara demokratiska enbart genom att hålla val. Samtidigt pågick valfusk, svårt förtryck, förödmjukelse och våld mot personer som engagerade sig i oppositionspartier samt hot och förtryck mot pressen.

Kanske västländerna ignorerar övergreppen för att dessa länder håller upp en fasad av demokrati.

– Det verkar som att Washington och Europas regeringar accepterar även de mest tveksamma val så länge ”segraren” är en strategisk eller kommersiell bundsförvant, säger Roth.

Trenden med att framstå som demokratiskt har även spridit sig till Kina, där man tidigare betraktade demokrati som ett borgerligt och förvridet system. Hu Jintao, Kinas nuvarande ledare, krävde i ett tal i oktober 2007 mer ”demokrati” inom kommunistpartiet. I talet använde han ordet demokrati över 60 gånger.

– Men det har inte hindrat Hu Jintao från att förbjuda oberoende politiska partier, blockera lagliga insatser för att upprätthålla grundläggande rättigheter och slå till mot oräkneliga medborgarrättsliga organisationer och stänga webbplatser, sade Roth. Vad den kinesiska ledaren egentligen syftade på var att bara 221 kandidater kämpade om de 204 platserna i centralkommittén – således mycket långt från ett normalt val innebär.

Roth säger att demokrati är ”nyckeln till legitimitet” när ”envåldshärskare, tyranner och diktatorer desperat försöker framstå som demokrater”.

Ett exempel på det är Uzbekistan, vars ledare Islam Karimov arrangerade val i december 2007. Enligt Roth har regimen fängslat omkring 7000 personer på politiska eller religiösa grunder. Tortyr är utbrett inom rättssystemet och den uzbekiska regeringen nekar upprepat till ”kallelser till en oberoende internationell undersökning av Andijanmassakern i maj 2005 där hundratals anonyma fredliga demonstranter dödades”, enligt World Report 2008.

Ingen vågar på allvar utmana Karimov, men enligt Roth känner han ändå behovet att skapa legitimitet för sitt styre genom att ställa upp den demokratiska fasaden med ett val.

Andra exempel på ledare som vill framstå som demokrater är enligt Roth: Robert Mugabe i Zimbabwe, Pervez Musharraf i Pakistan, Hosni Mubarak i Egypten, Melles Zenawi i Etiopien, Vladimir Putin i Ryssland och Umaru Yar’Adua i Nigeria.

Ett vanligt fenomen är att enväldiga regenter förvanskar den verklige betydelsen i ordet demokrati genom att lägga till ett adjektiv. Putin kallar det ”suverän demokrati”, i vilken han framstår som suveränen. Kina använder ”social demokrati”, Pakistans Musharraf säger ”genuin demokrati” och i Burma kallas det ”disciplinerad demokrati”.

Pakistan uppmärksammas mycket nu och USA:s president George W Bush har gjort landet till en allierad i ”Kriget mot terrorismen”. General Musharraf införde ett undantagstillstånd den 3 november 2007 som upphävde konstitutionen och avsatte två tredjedelar av landets högre domare, däribland högsta domstolens chefsdomare Iftikhar Muhammad Chaudry.

Musharraf påstår att åtgärden var nödvändig för att ”bevara övergången till demokrati”, när han i själva verket ville förhindra högsta domstolen att ogiltigförklara det val som gjorde honom till president medan han var landets militärchef, förklarade Roth.

”Reportrar som arbetar för lokala, regionala och internationella medier utsattes för tortyr, kidnappning, olagligt fängslande, misshandel och förtryck,” uppger rapporten, som också nämner att Musfarraf införde kraftig censur, stängde privata tv-kanaler och internationella mediaföretag.

Det som nämnts ovan är bara en liten del av alla missförhållanden under Musharrafs styre som World Report 2008 tar upp. Ändå sade Bush att Musharraf ”ännu inte hade passerat gränsen”, att han ”trodde på demokrati” och att ”Pakistan var på väg mot demokrati”, enligt Roth.

Bush-administrationen samarbetar med Musharraf som ständigt underminerar rättsprinciperna. Washington skulle, enligt Roth, kunna begära att Musharraf återtillsätter de oberoende domarna i högsta domstolen och avsluta sitt omfattande militära stöd. Men Roth hävdar att USA hellre stödjer någon som maskerar sig till demokrat än ställer sig bakom ”de människorättsprinciper som gör demokratin meningsfull”.

Humans Rights Watch’s World Report beskriver detaljerat den senaste utvecklingen i alla världens oroshärdar, där det förekommer tyranni och människorättsövergrepp.

Rapporten kan tas hem här:

Fakta:

Human Rights Watch startade 1978 som Helsinki Watch. Organisationen uppger sig vara en oberoende ickestatlig organisation, som inte tar emot donationer. ”Vårt mål är att ställa regeringar till svars om de försöker överträda rättigheterna för deras folk.”

Översatt från version