Enhörningen som magisk lärare
Enhörningen avbildas vanligen som ett vitt, ädelt och stolt djur med horn, i besittning av magiska förmågor. (Foto: SarahC/www.pixelio.de)


Enhörningen har i alla tider fångat fantasin hos både gammal och ung.

I modern tid har intresset för enhörningarna fått ny glöd i och med Peter S Beagles roman ”Den sista enhörningen”. Boken publicerades för första gången 1968 och har översatts till 20 olika språk. 1982 kom den upp som animation på vita duken i filmen med samma namn, producerad av Arthur Rankin Jr.

Jag minns särskilt en scen som trollband publiken. Det var när den sista fria enhörningen, fick uppdraget att rädda de andra som grymt hölls tillfånga av den onda röda tjuren.

Men slutet gott, allting gott; den graciösa, vita enhörningens godhet som segrade över det onda, står som en symbol för den allt sällsyntare dygden.

Uppträdde i mänsklig form

Under sitt uppdrag hade den magnifika varelsen ingenting att förlora. Valet stod mellan att möta sina största rädslor och acceptera det oändliga ansvaret, eller bli fångad som de andra och därmed äventyra de andra enhörningarnas chanser att bli befriade. 

Enhörningens kärlek till friheten och hennes önskan att befria de andra förslavade enhörningarna, är inte utan svårigheter. Medan hon övervinner alla former av prövningar och hinder, sporrad av sin ädla och osjälviska strävan att uppnå det högsta idealet, utvecklas enhörningens övernaturliga förmågor.

Stundvis ser det ganska hopplöst ut för den sista enhörningen. Trots att hon tvingas att uppträda i mänsklig form för att skyddas mot den röda tjuren, vilket nästan fick henne ur kurs, fortsätter hon på den väg hon valt.

Även då hon drabbades av alla sorters mänskliga upplevelser och smärtsamma känslor, lidande, rädslor och den speciellt skrämmande medvetenheten om döden, kunde ingenting stoppa enhörningen från att fullgöra sitt uppdrag: att bevara sin särarts status. Därför kommer det inte som någon överraskning att den vackra enhörningen lyckas driva den röda tjuren ned i havet i slutet av filmen. Med mod och en orubblig vilja leder hon de andra enhörningarna till friheten.  

Ensam varelse i magisk skog

Enhörningen avbildas som en ensam varelse som bor i en magisk skog. Den tar hand om den omgivande naturen. Legenden säger att det alltid är vår i dessa skogar och djuren och växterna som lever där är vackrare och större än i någon annan skog. Kan detta vara en analogi för oss människor att tänka på?  En människa som alltid är nådig, vänlig och har goda avsikter har potentialen att fungera som en katalysator för harmoni och samarbete i sin omedelbara omgivning.

I sägnen är enhörningen mycket blyg. Vi skulle antagligen finna djuret spännande och börja jaga det, men enhörningen visar sig bara för dem som tror på legenden eller för dem som har ett mycket rent hjärta. Jungfrur är enhörningens speciella favoriter, den brukar lita på och ty sig till dem.

Det vita, glänsande hornet brukar beskrivas som mestadels vit till färgen, ungefär en halvmeter långt och den tillskrivs magiska egenskaper. Enhörningen sägs bekämpa drakar, hela de skadade, väcka de döda till liv och neutralisera giftiga drycker.  Utöver legenderna i Europa återfinns enhörningen i gamla berättelser från Kina och Persien, det nuvarande Iran.  I Kina anses enhörningen vara ett av de mest magiska djuren tillsammans med sköldpaddan och fågeln Fenix. Den anses vara en bärare av viktiga nyheter.

Gudomliga djur

Diana Coopers bok The Miracle of the Unicorn, betonar det gudomliga hos dessa djur. Hon liknar dem vid vita hästar som har stiger upp till ett högre rike. Hästarnas ständiga återkomst till jorden, deras reinkarnation, tjänar som en påminnelse för dem att lära sig en läxa här tills de blir vita hästar och kan stiga upp i ett eldigt ljus. Cooper beskriver många möten med enhörningar och hennes samspel med dem. Hon ser det som att enhörningarnas uppdrag är att  hjälpa människor och uppmuntra dem att hålla fast vid sina mål och visioner och att medverka till det bästa för alla.

Många kanske tror att detta är humbug och en önskedröm. Men kanske finns det några som dras in i magin och blir fascinerade. Tänk om varje individ, som liksom för ”den sista enhörningen” tilldelas en särskild uppgift att uppfylla under sin livstid? Vissa inser det tidigare än andra. När man inte ägnar det tillräcklig eftertanke i de dagliga rutinerna och får en känsla av att dagarna rusar förbi snabbare och snabbare utan att man har åstadkommit någonting, är det hög tid att stanna upp och bli medveten om den aktuella uppgiften. 

Så håll ögonen öppna, även om enhörningen kanske inte direkt korsar din väg. Men kanske kan dina ögon öppnas för sådant som varit dolt och du inte har sett förut.

Vi har alla åtminstone tre ögon – varav ett inuti huvudet

Legender om den kinesiska civilisationens uppkomst: Förord

VIDEO: Dödad för organ – Kinas hemliga transplantationsindustri