En varning till Väst
Forskaren Juntao Wang anser att båda Kina och Väst skulla tjäna på politiska reformer i Kina . (Foto: http://www.freechina.org.au/)


De västerländska demokratierna måste koppla krav på mänskliga rättigheter till det ekonomiska utbytet med den kinesiska regimen. Annars kommer de gradvis att förlora sin demokratiska frihet, säger Juntao Wang, forskare inom politisk vetenskap och demokratiförespråkare.

Juntao Wang sade vid ett forum som organiserats av människorättsorganisationen Free China att många i Väst fortfarande inte förstår Kina.

– Innan Kina kom med i WTO (världshandelsorganisationen) trodde många experter att WTO och globaliseringen skulle förändra Kina. Men som kinesiska experter ser det kommer Kina förändra världen genom WTO, sade Dr Wang till Epoch Times.

Wang, som forskar vid Canterbury University på New Zeeland, menade att den kinesiska regimen har dragit enorma fördelar av sitt medlemskap i WTO.

Han sade att den kinesiska regeringen genom institutionaliserat slaveri kan minska arbetskostnaderna. Genom att i stor skala stjäla böndernas mark kan man minska markkostnaderna. Följden är extremt gynnsamma förhållanden för västerländska företag att investera i.

– Fler och fler stora företag investerar i Kina och flyttar alla sina pengar dit, sade Dr Wang.

– Kina har skicklig arbetskraft och mycket låga löner. Men vad är det som håller kvar de låga lönerna? Regeringen, staten. De tillåter inte arbetarna att bilda fackförbund. De hjälper bara de stora företagen att göra vinster och utövar lobbying på västerländska länder.

Detta innebär ett dilemma för regeringar i Väst, säger Wang. De kan överge sina välfärdssystem och fackföreningar, eller fortsätta förlora investeringar till Kina. Eller så kan de ta avstånd från WTO och använda protektionistiska metoder för att blockera Kinas politik.

Han säger att lösningen inte är att tvinga Kina att förändra sin växelkurs mot utländsk valuta.

– Om man förändrar den kan den kinesiska regeringen ändå föra vidare problemen till det kinesiska folket. De kan sänka deras löner ännu mer och fortfarande upprätthålla konkurrensen.

Lösningen är att skapa en oundviklig länk mellan ekonomi och mänskliga rättigheter, anser han.

– Västerländska demokratiska länder har en del mycket löjliga policys. De ignorerar mänskliga rättigheter, vilket innebär att de vill ge upp demokratin. Om de bara vill upprätthålla ekonomiska relationer så hjälper de den kinesiska regeringen att besegra dem.

– Man vill inte bara ha en globalisering av produkten utan också globalisering av mänskliga rättigheter.

– Om man skapar en standard för mänskliga rättigheter i Kina… då kan man återuppta konkurrensen med de kinesiska produkterna. Då kan man bibehålla sin välfärdsstat.

Wang sade att nyttan av politiska reformer i Kina skulle märkas både i Kina och utomlands.

Kina skulle kanske tappa lite av sin del av den internationella marknaden, men arbetarna skulle ha mer köpkraft, Kinas inhemska marknad skulle växa, och kineserna skulle i större utsträckning kunna köpa utländska produkter.

Wang sade att Kina utvecklar en allt bättre förhandlingsposition i världspolitiken. Innehavet av långdistansatommissiler och enorma reserver av utländsk valuta ger Kina styrkan att tvinga andra länder att lyssna.

Han sade emellertid att det finns en väsentlig skillnad mellan hur västerlänningar och kineser ser på Kina, nämligen att västerlänningar ser Kina som en helhet medan kineser ser Kina som summan av många delar.

– Utlänningar betraktar Kina som en helhet när de utvärderar landets påverkan på världen. De ser Kinas starka ekonomi och starka militär som tecken på en stark utveckling.

– För det kinesiska folket är dock Kina en massa kineser. Och olika kineser har olika intressen och åsikter. Ja, de vill reformera det politiska systemet och utveckla ekonomin, men de vill också åtnjuta och dela fördelarna med utvecklingen. De vill inte att en liten grupp kineser ska monopolisera allting.

Läs gärna engelsk version.