En utmaning för Hongkong och det internationella samfundet
Polis i Hongkong för bort en utövare av Falun Gong. (Foto: The Epoch Times)


Aldrig har behovet varit större att skydda grundläggande mänskliga rättigheter och friheter liksom det demokratiska systemet med kontroll mellan myndigheter än idag, då mer än femhundra personer från Taiwan, som tror på Falun Gong har nekats ett antal mänskliga rättigheter som skyddas i Hong Kongs konstitution.

Bland rättigheterna kan nämnas rätten att resa, rätten att tro på och utöva religiösa och andliga åsikter, rätten till föreningsfrihet och att fredligt uttrycka åsikter, samt rätten att inte bli diskriminerade på grund av maktmissbruk från Hongkongs immigrationsmyndighet. Myndigheter runt om i världen har dock inte vidtagit några starka åtgärder mot de tortyrprogram som utförs med statligt stöd i Kina och som överträder lagens gränser och våra högst skattade värderingar och normer för mänskliga rättigheter.

De femhundra stoppade resenärerna är samtliga taiwanesiska medborgare med fullt giltiga visa och nödvändig resedokumentation. De utgör uppenbart ingen säkerhetsrisk för Hongkong överhuvudtaget. En lagenlighetsprövning mot Hongkongs regering pågår och Hongkongs immigrationsdepartement har i samarbete med myndigheter i Kina sedan prövningen startade avsiktligt stoppat alla personer som övar Falun Gong från att resa till Hongkong. Detta som en följd av att rättsprocesser startats mot Jiang Zemin, Luo Gan, och Li Lanqing, för deras avgörande roller i de statligt sanktionerade tortyrprogram som finns i Kina idag. Rättsprocesser har startats mot dessa tre personer i över 17 länder runt om i världen, med samma anklagelser som grund.

Dessa handlingar vidtogs med hänvisning till en svart lista med namn på förmodade Falun Gong-utövare eller -anhängare som sammanställts av den kinesiska kommunistregimen och som överlämnats till Hongkongs regering. Chen Yonglin, tidigare högt rankad tjänsteman i det kinesiska kommunistpartiet som varit involverad på högsta nivå i det kinesiska kommunistpartiets utländska spionnätverk, har konstaterat att förföljelsen av Falun Gong-utövare som bor utanför Kina innefattar insamling av information om dem och deras aktiviteter i andra längder, i syfte att förhindra alla former (lagliga eller olagliga) av protester mot de statligt stödda tortyrprogrammen i Kina. De kinesiska myndigheterna har skapat dessa svarta listor med hjälp av ett spionnätverk som arbetar för dem runt om i världen.

Det är denna informationsinsamling och ansträngning att förhindra lagliga eller andra typer av protester som har använts för att hindra dessa femhundra förmodade Falun Gong-utövare från att resa till Hongkong och visa sitt stöd för de rättsprocesser som startats för att utkräva ansvar av de ansvariga för de kinesiska myndigheternas repressiva hållning.

Användningen av svarta listor för att utsätta enstaka människor för olika former av felaktig behandling har en historia som sträcker sig åtminstone tillbaka till naziperioden. Himmlers svarta listor med judar som bodde i Europa användes av nazisterna för att identifiera, samla ihop och transportera sex miljoner judar till koncentrationsläger, där de utsattes för tvångsarbete, tortyr och massavrättning. Man vet också att naziorganisationen Gestapo sammanställde listor på mer än 2300 personer som skulle gripas omedelbart efter nazisternas seger. Bland personerna på listan fanns Winston Churchill, Churchills kabinettsministrar, Frankrikes förre ledare De Gaulle, ”Tysklands fiende” Lady Astor, chefen för Storbritanniens underrättelsetjänst Robert Vansittart och många judiska flyktingar, däribland Sigmund Freud.

Till skillnad från Nazityskland har dock Hongkongs rättssystem, på samma sätt som i alla demokratiska stater, utvecklat noggrant utformade kontrollsystem mellan myndigheter som delvis är grundade på rättsväsendets oberoende. Den svarta lista som förhindrar Falun Gong-utövares inträde i Hongkong innebär inte endast att Falun Gong-utövare beläggs med sanktioner (innebärande att de förvägras den konstitutionella rättssäkerhet som finns i Hongkongs Basic Law), vilket gör övergrepp på grund av diskriminering oundvikliga. Den blottar också den uppenbara avsaknaden av ett oberoende rättssystem som kan besluta i fall och kontroverser utan påföljd för målsägarna och deras stödjare.

Det senaste i en rad fall i Hongkong där människor berövats en korrekt rättslig process är särskilt olyckligt med tanke på syftet med överföringen av Hongkong till Kina 1994 – att upprätthålla ett system med två styren snarare än det enväldiga statliga styre som råder i Kina idag. Det är i lika hög grad olyckligt med tanke på allvaret i anklagelser kring mänskliga rättigheter, anklagelser som betraktas mycket seriöst av federala domstolar runt om i världen.

I maj 2004 bekräftade appellationsdomstolen i sjunde kretsen i USA, genom ett utlåtande den 27 maj, den avgörande roll som den före detta statschefen i Kina, Jiang Zemin haft i ”massarresteringar, påstådda skenrättegångar, tortyr, tvångsarbete, omskolning och dödande av [Falun Gong-] medlemmar”.

På liknande sätt uttalade sig i januari 2006 domaren Octavio Araoz de Lamadrid, som är ordförande i den brottmålsprocess som pågår i Argentina mot Luo Gan, då han menade att den roll som Luo Gan haft i dessa statligt stödda tortyrprogram var av en så allvarlig art att man inte kunde avfärda fallet på grund av utländsk immunitet eller liknande.

Andra domstolar, bland vilka den spanska nationaldomstolen (Audencia Nacional) kan nämnas, har tillämpat principen universell jurisdiktion i stämningar gentemot den tidigare statschefen Jiang Zemin, trots att det inte funnits någon koppling mellan Spanien och de påstådda brotten, de anklagade förövarna eller brottsoffren. Bedömningen har gjorts med hänsyn till det allvarliga i anklagelserna och styrkan i målsägarnas sak.

Domstolar runt om i världen har upprätthållit rättsliga principer och de rättsliga standarder som skapats för att förstärka dessa principer, men de flesta demokratiska länder runt om i världen har blundat för de pågående statligt stödda tortyrprogrammen som uppenbart överskrider lagens gränser och de högst skattade värderingarna i alla demokratiska stater.

Human Rights Law Foundation ber regeringar runt om i världen att tala ut och göra vad de kan, och i realiteten vad de måste göra, för att inte bara vidmakthålla grundläggande kontroll mellan myndigheter i Hongkong, utan lika angeläget också att sätta stopp för den statligt stödda tortyren i Kina.

Terri Marsh är VD för Human Rights Law Foundation.

Översatt från originalartikel på engelska.