En procent av svenskarna är politiskt aktiva


Valdagen närmar sig, men hur intresserade är Sveriges invånare av politiska frågor egentligen? SCB :s  undersökning visar att  bara fem procent av befolkningen är medlemmar i ett politiskt parti  och nästan hälften av befolkningen lyssnar på politiska diskussioner.

När politiska diskussioner dyker upp i samtalen deltar 42 procent av befolkningen i samtalet. Var fjärde person lyssnar inte eller så lyssnar de men lägger sig inte i diskussionen.

Män är mer intresserade av politik än kvinnor och har man ett tjänstemannayrke är man mer intresserad än de som jobbar inom arbetaryrken, visar undersökningen.

Deltagarna fick också svara på frågan om de var medlemmar i ett politiskt parti och enligt SCB:s beräkning är fem procent av befolkningen det, men bara en procent är aktiv i det parti som de tillhör.