En mur runt Rio de Janeiros slum
En invånare i Dona Martas går upp för trapporna, Rio de Janeiro, Brasilien 2009. (AFP PHOTO/ Antonio Scorza)


I Rio De Janeiro bygger man en tre meter hög betongmur runt slumområdet Dona Marta. Myndigheterna kallar muren för en ”eko-barriär” som ska skydda den närliggande regnskogen från olaglig belägring. Kritiker anser dock projektet vara en form av diskriminering.

Enligt Reuters har konstruktionen påbörjats i två slumområden i den brasilianska storstadens södra delar. Ett av dem, Morro Dona Marta, har haft så stora problem med kriminalitet och våld att polis har ockuperat området sedan i november förra året.

Tankarna på att omringa problemområdena kom redan 2004, men idén har hela tiden varit hårt kritiserad. 

Myndigheterna menar att muren ska förbättra levnadsvillkoren och skydda slummens invånare från de beväpnade gäng som kontrollerar Rios nära 600 slumområden, och även spela en värdefull roll i fråga om miljöskydd då den skulle hindra slummen från att expandera i den närliggande regnskogen. Skogen har även varit ett effektivt gömställe för de tungt beväpnade droghandlande gängen.

– Vad som hänt i Rio de Janeiro de senaste två decennierna är att myndigheterna varit passiva samtidigt som slummen har växt okontrollerat, sade landshövdingen Sergio Cabral, meddelade The Guardian.

Människorättsorganisationer har ställt sig mycket kritiska till murbygget och dess eventuella konsekvenser för de boende. Mauricio Campos från den lokala människorättsorganisationen Network of Communities Against Violence menar att muren kommer att ”segregera” sluminvånarna från resten av samhället, meddelar The Guardian.

Även miljöaktivister har förhållit sig kritiska till murbygget. Många för fram argumentet att de fattigaste kommer att fortsätta att bygga i regnskogen och på bergssidorna som omger staden så länge de inte erbjuds rimliga alternativ till boende.

– Det är hyckleri att prata om att skydda regnskogen utan att ta hänsyn till problemen med boende och transporter för att avleda trycket från skogen, sade Sergio Ricardo som är en ledande miljöaktivist i Rio till Jornal do Brasil.

Man kommer att uppföra ungefär sju kilometer mur runt 19 områden, vilket beräknas kosta motsvarande ungefär 140 miljoner svenska kronor, skriver Reuters. Man kommer att behöva flytta på omkring 550 hus.