"En milstolpe i kampen för mänskliga rättigheter"
Talare vid den tyska konferensen för mänskliga rättigheter i Kina.


Temat för årets IGFM-konferens som (i samarbete med Epoch Times-Europa) hölls i Bad Koenigstein i Tyskland var mänskliga rättigheter och ekonomiska intressen. Programmet täckte ämnen som Kinas ekonomiska framgångar, utländska investerare och kapital, det kinesiska rättsväsendet och nya möjligheter för de olympiska spelen 2008. Den tidigare kanadensiska parlamentsledamoten David Kilgour och den kanadensiska människorättsadvokaten David Matas deltog i konferensen.

Konferensens huvudsakliga publik var representanter från affärsvärlden och media och målet var att fokusera på riskerna och möjligheterna för västerländska företag att göra affärer med Kina. Runt 150 representanter från media, affärsvärlden och människorättsorganisationer deltog.

”Ett starkt Kina som försvarar mänskliga rättigheter är en välsignelse för mänskligheten. Ett starkt Kina som ignorerar mänskliga rättigheter är en katastrof för mänskligheten,” så summerar Manyan Ng sitt tal.

Ng är en ledande medlem av IGFM (Internationale Gesellschaft für Menschenrechte på svenska Internationella organisationen för mänskliga rättigheter). Ng höll sitt tal vid den välbesökta och internationellt erkända Kina-konferensen i Koenigstein im Taunus, en medeltida by utanför Frankfurt i Tyskland.

Han påpekade att det internationella samfundet bara kan influera Kina medan landet fortfarande är ekonomiskt svagt. Hans förslag var att avsluta dialogerna med Kina och istället inför allmänheten fördöma de frågor som bör fördömas innan Kina blir för starkt för att kunna ignorera allmänhetens åsikter. Kinas ansträngningar att följa västvärldens standarder har endast en funktion: Att Peking skall kunna hålla kvar sin kommunistiska maktstruktur.

”Ändamålet helgar medlen” fortsatte Ng: ”KKP:s (Kinas kommunistparti) har en strategi för att lura utländska investerare genom att agera ”tillmötesgående utåt men stenhårt inåt”. Västvärlden ser Kina som öppet men verkligheten är en annan, i verkligheten sker grova brott mot de mänskliga rättigheterna varje dag, såsom att i hemlighet stjäla organ från levande människor.


 Publiken vid konferensen för mänskliga rättigheter i Tyskland.

Publiken vid konferensen för mänskliga rättigheter i Tyskland.

Kinas moraliska förfall är förvånansvärt långtgående: ”En mördare är farlig men en hemlig mördare med kostym och ett leende är farligare.” ”Få människor kopplar ihop Kina med deras världsrekord i tortyr och tvångsarbete istället ser man en blomstrande marknad och en gigantisk handelspartner” kommenterade Lessenthin, talman för IGFM. Sanningen är att källan till de billiga varorna ligger i tvångsarbetslägren.

Konferensen ville också höja allmänhetens förståelse för en annan fråga – Att köpa billiga varor från Kina är att indirekt stödja tvångsarbetslägren och bidra till kränkningarna av mänskliga rättigheter.

Lessenthin ansåg att konferensen var en ”milstolpe i kampen för mänskliga rättigheter.” Hittills har mottot ”Förändra genom handel” inte haft någon effekt på Kinas oändliga lista över kränkningar av mänskliga rättigheter. Konferensen pekade på en klar skiljelinje mellan ekonomiska intressen och mänskliga rättigheter, där parametrarna redan är satta, och hur man på ett positivt sätt kan förändra frågor angående mänskliga rättigheter genom ekonomiska ansträngningar. Världen fokuserar nu på de olympiska spelen i Peking 2008 och Lessenthin avslutade med ”Vi vill använda den här frågan för att förbättra situationen för mänskliga rättigheter i Kina.”

Gen Kula, representant för en albansk människorättsorganisation tyckte att konferensen höll mycket hög kvalitet. Han sade att mänskliga rättigheter var i fokus och att det ekonomiska kom på andra plats. Gen själv har levt och lidit under ett kommunistiskt styre i tio år. Han ville gärna veta mer om hur befolkningen i Kina lider.

”Jag fann konferensen informativ och rekommenderar den till andra,” kommenterade Bernhard Wilden, tidigare finansiell rådgivare för Lufthansa German Airlines. Han sade att Kinas situation angående mänskliga rättigheter är en kontroversiell fråga vid diskussioner inom de ekonomiska kretsarna och att ekonomi är tätt knuten till mänskliga rättigheter. Bernhard skulle gärna ha sett att arrangörerna bjöd in folk som för närvarande investerar i Kina: ”för att göra konferensen lite livligare.”

Översatt från engelsk version.