En gränslös cherokesstam
De arbetar för bevarande av Cherokeskulturen: Hövdingen för Cherokesstammen, Chad "Corntassel" Smith och vicehövdingen Joe Grayson. (Foto: Joshua Philipp/The Epoch Times)


Cherokesstamens hövding Chad ”Corntassel” Smith, och vice hövdingen, Joe Grayson var båda i San Diego i mars för att diskutera Cherokesernas tillstånd. Smith presenterade en plan för Cherokesfolkets vägledning för de kommande 100 åren.

– Varför ska vi ha en 100-årsplan? Vi kommer inte att finnas kvar, men vem kommer det? Våra barn, barnbarn och barnbarnsbarn. Det är därför vi ska tänka 100 år framåt från nu, säger Smith.

Hans plan har fokus på tre saker: Att skapa mer arbete för sitt folk, att återuppliva Cherokesspråket och att bygga en starkare känsla av samhörighet.

– Vi behöver inte en annan stam; vi behöver bara en gemenskap inom stammen. Hjälpa folk inom stammen att forma sig själva, att uppskatta varandras sällskap och att hjälpa varandra, säger Smith.

– För att återuppliva vår kultur lär vi oss språket, värderingarna och attributen som funnits i den. Ett exempel är Cherokesordet ‘ga-du-gi’ som innebär osjälviskhet, att komma samman och arbeta för gruppens bästa. Det är ett koncept bestående av osjälvisk samhällsservice som ökar människors livskvalitet. När du gör det finns kulturen i dina handlingar inte endast som ett uttryck av kultur, förklarar Smith.

Enligt en amerikansk folkräkning år 2000 är Cherokeserna den talrikaste av de infödda amerikanska stammarna med ca 25 000 människor.

– Liksom för de flesta infödda amerikaner är inte allting traditionellt i dag. Vi bor i en modern värld, är moderna människor med moderna problem. Trots det har vi etablerat en stark upplevelse av samhörighet som ger människor möjligheten att komma samman, dela berättelser och dela tid, säger Phil Konstantin, en av de sju medlemmarna i interimsrådet i San Diego.

Med flera svåra år bakom sig har Cherokeserna börjat blomstra. Under hövding Chad Smiths ledarskap har de blivit en mycket positiv och välkänd ekonomisk kraft i östra Oklahoma.

I Cherokeskulturen läggs vikt vid “ga-du-gi” och det konceptet tillämpas nu i alla departement, affärer och program inom Cherokesstammen.

– Motivationen till arbete i traditionella Cherokessamfund är annorlunda. Till exempel har vi ett ordspråk: ”En vänlig man kan inte hjälpa sin granne i nöd om han inte har ett överskott och han kan inte ha ett överskott om han inte arbetar”. Cherokeserna arbetar så de kan vara bättre grannar, inte för att skapa en förmögenhet, säger Smith.

Den traditionella kulturen har varit basen i stammens utveckling och språket anses vara en av grunderna i en kultur. Det har lagts stor vikt vid språkprogram på alla nivåer i skolorna. Cherokeserna har också hållit hårt på sin traditionella religion och medicinutövning.

– De gamla cherokeserna hade vad vi kallar – en god själ. Vi mötte allting med ett öppet sinne. Det är en annan kultur. Vi bemöter religion med ett öppet sinne. Vi tror på en skapare och vi tror att skaparen skapade alla. Du kommer att se att det finns religiösa Cherokeser men vi har den största respekt för vår gamla ursprungskultur och vår ursprungsreligion. Vi behåller våra traditioner, säger vicehövdingen Joe Gayson.

– Våra barn växer upp i dagens moderna kultur. Vi kan inte hejda det, men de ser det gamla folkets sätt. Du lyssnar inte till dina föräldrar innan du blivit gammal, en dag inser du att de hade rätt. Att de hade rätt hela tiden. Nu är jag i en sådan position att jag håller på att bli gammal och mina barn inser att vi faktiskt har något att säga och att våra värderingar är rätt – skapa familj, lär dina barn rätt och fel och lär dem att ta hand om varandra… det handlar inte om huruvida du är Cherokes eller inte, det är bara att vara snäll mot människor, säger Grayson.

The Inter-Tribal Environmental Council (ITEC) etablerades för att skydda amerikanska indianers hälsa, miljö och naturresurser. Cherokesnationen har varit ledande i ITEC sedan 1992 och är idag erkänd som en av Amerikas starkaste röster för miljöskydd.

Tillfrågad om återupplivandet av de gamla traditionerna hos Cherokesfolket säger Smith:

– Du använder ordet återuppliva, jag använder inte det ordet. Återuppliva gör man när något är förlorat och du behöver bygga upp det på nytt. Faktiskt tror jag att det fortfarande finns där. Människor behöver bara odla det, nära det och förstå det.

Översatt från engelska.