En fjärdedel av världens befolkning betalar mutor


En av fyra personer har betalat en mindre muta för vissa grundläggande tjänster under det senaste året, visar en ny rapport från organisationen Transparency International (TI). “Global Corruption Barometer 2010”, publicerad den 9 december, analyserar data från intervjuer med 91 500 personer i 86 länder i sin sjunde årliga undersökning för att kartlägga den globala allmänna opinionen om korruption.

TI fann att utan att betala mutor kan människor i en stor del av världen inte få de grundläggande tjänster de har rätt till såsom nyttiga saker, sjukvård och utbildning.

Unga människor drabbas ännu hårdare än den genomsnittliga befolkningen då en av tre under 30 år över hela världen erkänner att de betalat en muta under det senaste året, jämfört med en fjärdedel för den totala populationen.

Asien och Latinamerika är de regioner där det betalas mest mutor och där mer än en tredjedel av de tillfrågade har fått betala en muta till en arbetare för att få grundläggande tjänster.

Vad TI anser vara ”mycket oroande” är dock ökningen av mutor till polis och rättsväsende. Mängden mutor till polisen har fördubblats under 2010 jämfört med 2006-års undersökning. Mutor till rättsväsendet och för registrerings- och tillståndstjänster har också ökat under de senaste fem åren.

”De institutioner som är tänkta att förhindra korruption och upprätthålla lagen, såsom polisen och rättsväsendet måste fungera väl för alla i samhället”. I stället har polisen identifierats som den vanligaste mottagaren av mutor då 29 procent av 91 500 tillfrågade personerna säger att de har betalat en muta till polisen.

Det segment i samhället som mest sannolikt kommer att påverkas av korruption är de fattiga, enligt TI. ”Korruption är en regressiv skatt. … De marginaliserade och fattiga är de mest sårbara för utpressning”, sade Huguette Labelle, ordförande i Transparency International på sin webbsida.

I fattiga länder som Liberia (89 procent) och Kambodja (84 procent), har nästan alla betalat en muta förra året.

I de rika länderna i EU och i USA var antalet betydligt mindre, endast en av tjugo tillfrågade

Även om nivån av korruption är lägst i Europa och Nordamerika, är medborgarna där mest negativa till den senaste utvecklingen av ökad korruption. Labelle skyller det på den finansiella krisen. ”Utfallet av  finanskrisen fortsätter att påverka människors åsikter om korruption, särskilt i Europa och Nordamerika”, sade hon enligt pressmeddelandet.

Av de tillfrågade svarade 67 procent av européerna och 73 procent av nordamerikanerna att de tror att korruptionen har ökat under de senaste tre åren.

En positiv slutsats i rapporten är att det finns en uttrycklig vilja att bekämpa korruption.

– Budskapet från Global Corruption Barometer 2010 är att korruption är försåtligt. Det gör att människor förlorar tron. Den goda nyheten är att människor är beredda att agera, sade Labelle.

Hälften av de tillfrågade i hela världen anser att regeringarna är ineffektiva i att stoppa korruptionen, men 70 procent tror att allmänheten kan göra en skillnad. Ungefär hälften av de tillfrågade personerna uppgav att de är motiverade att själva engagera sig i kampen mot korruption.

Frisläppandet av rapporten sammanfaller med den internationella dagen mot korruption (International Anti-korruption Day) den 9 december. FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon uppmanade ”företagsledare världen över att fördöma korruption och backa upp sina ord med strikta förbud mot den”.

– De bör anta strategierna mot korruption i linje med FN:s konvention och införa de kontroller som krävs för att stärka integritet och öppenhet, tillade han.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/47275/