En av solsystemets största vulkaner finns på jorden
Tamu-massivet, den största vulkanen som någonsin upptäckts, sträcker sig 3,5 km över havsbotten. (Wikipedia, Wikimedia commons)


Forskare från University of Houston har upptäckt en kolossal formation djupt nere i Stilla havet, som skulle vara den största vulkanen i världen. Vulkanen är lika stor som Polen och jämförbar i storlek med vulkanen Olympus Mons på Mars, som betraktats som den största planeten i vårt solsystem.

”Olympus Mons är vårt solsystems 400-kilosgorilla”, sade geofysikern William W. Sager. ”Vi visste inte att så här stora vulkaner fanns på jorden.”

Artikeln, som publicerades i Nature Geoscience av Sager och hans kollegor, konstaterar att vulkanen ligger på 2 kilometers djup och är mycket större än den som tidigare troddes vara den största på jorden – Mauna Loa på Hawaii. Tamu-massivet är beläget ungefär 160 mil öster om Japan, på undervattensplatån Shatsky Rise.

Vulkanen tros ha bildats för runt 145 miljoner år sedan, då lava trängde upp från havsbotten. Lavan är spridd över ett stort område och är drygt 20 meter tjockt på vissa ställen. Forskarna tror inte att vulkanen någonsin kommer att bli aktiv igen och att den aldrig visat sig ovanför vattenytan. Detta beror på den låga viskositeten hos lavan som strömmade upp ur den.

”Vår slutsats är att Tamu-massivet bildades under en (ur geologisk synpunkt) kort tidsperiod på en till flera miljoner år och att den sedan dess har varit slocknad”, sade professor Sager till AFP.

”En intressant synvinkel är att många oceanplattor hade utbrott under Krita-perioden [145 miljoner-65 miljoner år sedan] men det är inget vi har sett sedan dess. Forskarna skulle vilja veta varför.”

Temu-massivet tros sträcka sig 29 km ner i jordskorpan. ”Vi förväntar oss att det finns andra oupptäckta vulkaniska formationer på oceanplattorna”, sade Sager. ”Vi har inga data för att titta inuti dem och lära känna deras struktur, men det skulle inte förvåna mig om det finns fler som Tamu därute.”

”Den här upptäckten banar väg för att verkligen skriva om läroböckerna”, sade Clive R. Neal, vulkanolog på University of Notre Dame. ”Begreppet ’supervulkan’ kan bli en realitet.”

Namnet Tamu kommer från Texas A&M University där professorn tidigare arbetat. Projektet har finansierats av National Science Foundation.

Naveen Athrappully är affärskonsult och frilansskribent med fokus på content development för teknikföretag. Kontakta honom på naveen@libertemedia.com

Översatt från engelska