En av livets grundkomponenter hittad i meteorit från Mars
En sektion av Marsmeteoriten MIL 090030 som analyserats av forskare på University of Hawaii. (UHNAI)


Grundämnet bor, som kan ha spelat en huvudroll i bildandet av RNA (ribonuklerinsyra som finns i alla levande organismer, besläktad med DNA) har hittats i höga koncentrationer i en meteorit från Mars av forskare på Nasa Astrobiology Institute på University of Hawaii i Manoa

Forskarna hittade meteoriten i Antarktis 2009 och upptäckte att den hade sitt ursprung på Mars.

RNA ”kan ha varit den första molekylen som lagrade information och förde vidare den till nästa generation, en helt avgörande mekanism för evolution”, enligt universitetet. RNA syntetiseras men tros tidigare ha bildats med hjälp av bor i dess oxiderade form, borat.

”Borater kan ha varit viktiga för ursprunget till liv på jorden, eftersom de kan stabilisera ribos, en avgörande komponent i RNA. I det tidiga livet tros RNA ha varit föregångare till DNA”, sade James Stephenson, forskare på universitetet, i ett uttalande. Ribos är en form av socker som produceras i kroppen och som är viktigt för cellernas tillväxt och liv.

Stephenson och hans kollega Lydia Hallis, kemisk kosmolog och forskare på universitetet, kom på idén om att söka efter borat efter ett par öl på en after work.

”Med tanke på att bor har varit en del av uppkomsten av liv så antog jag att det fanns gott om det i meteoriter”, sade Stephenson. ”Efter att ha diskuterat med doktor Hallis fann jag att det knappt hade studerats alls. Jag blev förbluffad och inspirerad. Hon informerade mig sedan om att både proverna och de speciella maskiner som behövdes för att analysera dem fanns tillgängliga på [universitetet].”

Upptäckten tyder på att när liv utvecklades på jorden så kan bor ha funnits i koncentrerat i avlagringar på Mars. Den lera som studeras i meteoriterna tros vara upp till 700 miljoner år gammal. Forskarna, som publicerade upptäckten i tidskriften PLOS One, sade i studien: ”Med tanke på de stora likheterna hos jorden och Mars tidigt i deras geologiska historia kan vidare studier av Mars visa sig vara ovärderliga för att besvara hur ribos kan ha ackumulerats på jorden innan liv uppstod”, eller innan liv bildades på jorden.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n3/104842-component-of-life-found-in-mars-meteorite/