En analys av kommunistpartiets agerande efter jordbävningen i Qinghai
Professor Yuan Hongbing. (Foto: The Epoch Times)


De kinesiska myndigheterna har tackat nej till utländsk hjälp och nekat Dalai Lama att återvända till sin hemstad för att trösta överlevande.

Den dödliga jordbävningen som drabbade Yushu-prefekturen i Qinghaiprovinsen i nordvästra Kina har påverkat 100 000 människor. Minst 2064 har dödats och 12 000 har skadats.

Professor Yuan Hongbin, en välkänd liberal jurist och författare i exil, analyserade situationen från olika perspektiv i en intervju med Epoch Times.

Yuan sade att jordbävningen orsakade sådana omfattande skador bland den tibetanska befolkningen i området eftersom de fortfarande bor i lerhus, trots att den kinesiska regimen styrt detta område i över 60 år.

Han menar vidare att regimen utnyttjar Tibets naturresurser.

– Under de senaste 60 åren har regimen tagit enorma mängder kol från Qinghai. Tibetanerna vet inte var det här kolet har använts. Från informationen vi samlat in har pengarna, som det här kolet genererat, använts till att köpa vapen till militären.

Samtidigt bor tibetanerna i primitiva lerhus.

– Det här är tydliga bevis på regimens ekonomiska exploatering av de tibetanska områdena, sade Yuan.

Räddningsteamen saknade både utrustning och varor till de drabbade. Räddningsarbetarna och deras hundar drabbades dessutom av höjdsjuka vilket påverkade räddningsinsatserna negativt.

Offren för jordbävningen var tvungna att sova på gatan utan elektricitet, mat, vatten eller tält. Myndigheterna vägrade trots detta utländska hjälpgrupper och inhemska frivilliga att komma in i området.

Man tackade nej till hjälp som desperat behövdes och många möjligheter att rädda fler människor gick förlorade.

Yuan sade att skälet till att regimen är så rädd för att ta in hjälp utifrån är att man fruktar konsekvenserna av att omvärlden ska få direkt kontakt med tibetanerna.

– De är rädda för att världen ska få se tibetanernas lojalitet gentemot sin religiösa övertygelse, hur mycket de beundrar Dalai Lama och hur arga de är på kommunistregimens koloniala styre under de senaste 60 åren, sade Yuan.

Den 17 april vägrades också Dalai Lama att besöka det drabbade området, precis som när han bad att få besöka det drabbade Sichuan 2008, där ca 70 000 människor dog.

– Regimen villl fortsätta sitt kulturella folkmord i Tibet. Man är rädd att tibetanerna ska börja slåss hårdare för sin frihet och sitt öde om Dalai Lama får återvända hem. Ända sedan det kinesiska kommunistpartiet tog makten har man gjort allt för att förstöra såväl den traditionella Han-kulturen som andra folkgruppers kultur, kommenterade Yuan.

Yuan menar att regimens mål har varit att genom en strategi av kulturellt folkmord göra Kina till en andlig och kulturell koloni under marxism-leninismen.

Dalai Lama gick i exil med 100 000 tibetaner för 50 år sedan för att bevara den tibetanska kulturen. Sedan dess har man framgångsrikt återuppbyggt kulturen och gjort den tibetanska buddhismen populär i resten av världen för första gången.

– Regimen hatar och fruktar den tibetanska kulturen, särskilt deras starka religiösa övertygelse, som de demonstrerat under de senaste 60 åren under kommunistregimens styre, sade Yuan.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/34057/