Elever ska ha rätt att bära slöja
En Iransk modell visar upp en traditionell islamisk dräkt under en modeshow i Tehran i Januari 2007. (Foto: AFP/Behrouz Mehri).


Skolverket håller fast vid att elever ska ha rätt att bära slöja under skoldagen.

I våras satte Skolverket stopp för förbudet att bära slöja på Minervaskolan i Umeå. Frågan blev aktuell sedan en ung flicka lämnat Minervaskolan på grund av förbudet. Skolan begärde att verkets beslut skulle omprövas, vilket nu gjorts. Men Skolverket kommer fram till samma slutsats: Ett förbud mot att bära sjal innebär att de elever som gör detta av religiösa skäl stängs ute från skolan.

Skolan, som är en religiöst obunden friskola, har påpekat att förbudet gäller alla slags huvudbonader under lektionstid, och inte bara huvudduk. Bevisligen finns det också många kvinnor som aktivt utövar islam men inte bär huvudduk. Därför går det inte att säga att slöjförbudet hindrar elever från att utöva sin religion.

Men Skolverket håller fast vid att Minervaskolans slöjförbud är religiös diskriminering, och det är inte tillåtet i skolan.