Elefantbetar beslagtagna i Malaysia
Bilden är tagen den 5 september 2011 och visar en malaysisk tulltjänsteman som undersöker två ton elefantbetar på West Port i Kalang. (Foto:STR/AFP /Getty Images)


Myndigheterna i Malaysia beslagtog 695 elefantbetar som var på väg till Kina, enligt Internationella fonden för djurens välfärd (IFAW) på tisdagen.

Myndigheterna hittade betarna på fredagen. De låg i containrar som var märkta att de innehöll krossad plast. Det är fjärde gången på två veckor som man hittar elefantbetar. Totalt har nästan 3200 betar upptäckts sedan den 19 augusti, sade IFAW.

Två av de fyra skeppslasterna kommer från Dar-es Salaam i Tanzania som har beskrivits av Elephant Trade Information System som en av de största utförselhamnarna för elfenben till de asiatiska marknaderna och som bör vara i fokus för brottsbekämpande åtgärder och stöd.

Trots att malaysiska myndigheter har beslagtagit en stor mängd elfenbensbetar under de senaste veckorna kommer det sannolikt inte att bromsa den illegala handeln eftersom det är stor efterfrågan på elfenben i Kina, sade organisationen.

– Det verkar uppenbart att Malaysia har blivit ett viktigt transitland i handeln med elfenben, men det finns många andra transitländer som Singapore och Vietnam som är länkar till de olika afrikanska stater som härjats av tjuvjakt på grund av den till synes omättliga efterfrågan i Kina, säger Kelvin Alie, IFAW:s handelsdirektör.

Med mellan 50 000 och 100 000 containrar som anländer till Malaysias hamnar varje månad, kan sökandet efter elfenbenstransporterna liknas vid att hitta en nål i en höstack, tillade Alie. Containrarna inspekteras endast när myndigheterna har fått ett tips.

Översatt från engelska