Ekoturism prisas
För att resor ska certifieras med Naturens Bästa krävs minsta möjliga slitage på natur och miljö.(Foto: Mathias Hellström)


Utmärkelsen Naturens Bästa har tilldelats företaget Resestugan för dess naturupplevelsepaket till Gotska Sandön.

Naturens Bästa är en kvalitetsmärkning inom svensk ekoturism som garanterar resenärer arrangemang av mycket hög kvalitet. Bakom den står Svenska Ekoturismföreningen, Svenska Naturskyddsföreningen och VisitSweden.

– Vi har jobbat stenhårt för att bli certifierade med Naturens Bästa. Det här är en certifiering av riktigt hög klass och betyder oerhört mycket för oss, säger Lars Högdahl vid Resestugan på Gotland.

Ekoturism är ett fenomen som blivit populärt under senare år. Det är en form av resande där man värnar om naturen samtidigt som man främjar den lokala befolkningen.

För att ett researrangemang skall bli certifierat i Naturens Bästa måste det uppfylla sex grundprinciper. Den första är att resorna skall utgöra minsta möjliga slitage på natur och miljö. Vidare finns det krav på att den lokala ekonomin ska gynnas. Hela verksamheten behöver dessutom miljöanpassas. Arrangemanget skall aktivt bidra till natur- och kulturskydd. Man skall satsa på upptäckarglädje, kunskap och respekt. Slutligen måste resorna borga för kvalitet och trygghet.

Vill man veta vilka andra researrangörer som har fått kvalitetsmärket Naturens Bästa, kan man gå in på www.naturensbasta.se.