Ekonomiska problem för många småhusägare


145 000 svenska familjer som bor i småhus har en disponibel inkomst som är lägre än socialbidragsnormen, cirka 3 000 kronor, kvar att leva på när boendet är betalt.

I dag presenterar Villaägarnas riksförbund en undersökning som visar det och att förhållandena dessutom kommer att förvärras de kommande åren, när höjningar av räntor, fastighets- och elskatt slår igenom.

Många hushåll har inga marginaler att täcka de kostnadsökningarna med, uppger Elisabeth Österman, vice ordförande i Villaägarnas riksförbund till DN.

Ytterligare 5 000 småhushushåll kan få ekonomiska problem när den nya fastighetsskatten slår igenom fullt ur 2008, vilket i så fall innebär att 15 000 personer inte har råda att bo kvar i sina hus.

Elva procent av de svenska hushållen har det varje månad svårt att få det att gå ihop och 1,5 miljoner personer sparar inte en enda krona i finansiellt sparande, skriver DN och hänvisar till Ylva Yngvesson, chef på Föreningssparbankens institut för privatekonomi.