Ekonomin gör en inbromsning
Finansminister Anders Borg. (Foto: Pontus Lundahl/AFP)


Finansminister Anders Borg presenterade vårpropositionen under en presskonferens på måndagsmorgonen. Finansministern sade att året har inletts svagt men att det kommer att ske en gradvis normalisering som gör att tillväxten förstärks och vi går framåt.

Borg började med att tala om den ekonomiska situationen i vår europeiska närhet. Den har stabiliserats men osäkerheten är stor. Det tar tid innan konjunkturen förbättras i euroområdet.

Eftersom den europeiska skuldkrisens skugga vilar över oss, tror finansdepartementet att svensk ekonomi ”tydligt” kommer att bromsa in under det här året. Den internationella valutafondens scenario är att euroområdet har betydligt större nedåtrisker än världen i övrigt.

– Vi har tillräckligt starka finanser för att möta en kris, sade Anders Borg på presskonferensen.

Efterfrågan har fallit så mycket att den har tagit sig historiska proportioner. Det är samma siffror som under 1930-talets depression. BNP-prognosen är nedskriven från 1,3 till 0,4 procent för 2012.

– När vi stod här och redovisade vårpropositionen förra året, räknade vi med att ha ett överskott på två procent av BNP för år 2012. Nu har vi istället ett underskott på 10 miljarder kronor. Det visar hur snabbt omsvängningarna kan komma mellan april och augusti. Vi tappade upp mot 60 miljarder kronor på den perioden förra året, sade finansministern.

Situationen präglas nu av lågt resursutnyttjande med risk att arbetslösheten biter sig fast. Jobb och välfärd är ändå något som statsfinanserna fortfarande måste ha utrymme för att kunna dämpa, menar departementet.

Regeringen kommer att föreslå åtgärder för att utsatta grupper i samhället, som i dag inte har arbete, ska få möjlighet att förbättra chansen till sysselsättning. Det gäller unga människor, personer med utländsk bakgrund och de som varit arbetslösa länge. Regeringen ska också föreslå åtgärder för att underlätta övergången från skola till arbetsliv.

Ungdomar bor kvar hemma i mycket högre utsträckning än tidigare bland annat på grund av brist på bostäder. Regeringen kommer med förslag som dels ska underlätta andrahandsuthyrningen, dels ska stimulera till att fler bostäder byggs.

Åtgärder som gör att arbetslösheten inte biter sig fast och förbättring av utsatta gruppers ekonomiska standard ska använda det begränsade utrymmet i budgeten för 2013.

När det ekonomiska läget tillåter kommer regeringen att förstärka jobbskatteavdraget och höja den nedre skiktgränsen för statlig skatt. Företagsbeskattningen kommer då att ses över. Under 2013 eller 2014 kan förslag om sänkt skatt för pensionärer komma, om det råder balans i de offentliga finanserna.

Det finns även behov att effektivisera arbetsförmedlingen och att justera reformerna av trygghetssystemen och förbättring av tillgängligheten i vården.

Slutsats för den ekonomiska politiken:

Fortsatt behov av goda säkerhetsmarginaler, trots minskade risker

Begränsat reformutrymme

Lågt resursutnyttjande och hög arbetslöshet

Risk att arbetslösheten biter sig fast, därför tryggas välfärden av en politik för jobb och tillväxt.

– Det är centralt att vi har säkerhetsmarginaler, beredskap och resurser att möta en längre och mer besvärlig utveckling. Vi måste låta ett besvärligare läge slå igenom på offentliga finanser, och fortfarande ha resurser nog för att kunna vidta krisåtgärder eller möta bekymmer i den finansiella sektorn, sade Anders Borg.