Egypten öppnar kontroversiell gränsövergång till Gaza
(Foto: The Epoch Times)


En gränsövergång vid södra spetsen av Gazaremsan öppnades i måndags för tre dagar framåt, mitt under pågående kontroverser. Gränsövergången vid Rafah kontrolleras av Egypten. Möjligheten att komma till och från Gaza har varit hårt styrd av både Egypten och Gaza sedan en Hamas-stödd regering tog kontrollen där 2007.

När Egyptens nu under begränsad tid tillåter passage denna vecka är tredje gången på mindre än ett år som de har öppnat gränsen och tillåtit humanitärt bistånd och vissa individer att passera.

Föregående transporter av varor och förnödenheter till folket i Gaza skedde i samarbete med den brittiske parlamentsledamoten George Galloway. Konvojerna, kallade ”Livlina 1” och ”Livlina 2”, sändes i mars och juli 2009.

Galloways konvojer sänds via hans organisation Viva Palestina, som får ekonomiskt stöd från internationella givare.

Konvojen inkluderar över 500 personer från 20 länder som reser i 250 fordon med humanitärt bistånd, enligt Viva Palestinas webbplats.

Den nu aktuella hjälpförsändelsen från Galloways organisation har emellertid stött på svårigheter i och med att Egypten vägrade låta transporterna komma in i Gaza genom någon annan plats än el-Arish Port. Konvojerna startade i London den 6 december utan att varken samråda med eller invitera den egyptiska ambassaden i London eller det egyptiska utrikesministeriet, enligt den egyptiska regeringen.

Galloway och konvojen anlände till Egypten sent under måndagskvällen och allt material hade då passerat den egyptiska tullen.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/27479/