Duvor navigerar med luktsinnet
En nyligen genomförd studie fann att höger näsborre spelar en viktig roll i duvors navigering. (Foto:Andreas Trepte / Wikimedia Commons)


Brevduvor är kända för att hitta hem även från platser mycket långt hemifrån.

Tidigare studier har visat att när de ska hitta hem från okända platser använder duvorna doftkartor för att navigera. En studie som publicerades i Journal of Experimental Biology den 27 januari tyder på att de navigerar bättre med höger näsborre än med vänster näsborre.

Ett experiment utfördes med 31 brevduvor som förseddes med GPS-sändare. En del duvor fick vänster näsborre blockerad och andra den högra. Alla duvorna var uppfödda strax utanför Pisa i Italien och släpptes drygt fyra mil hemifrån.

Enligt studien, stannade de duvor som inte kunde lukta med sin högra näsborre oftare och utforskade platsen där de mellanlandade under längre tid på sin väg hem.

– Vi tror att dessa fåglar var tvungna att stanna för att samla in mer information om sin omgivning eftersom de inte kunde navigera med luktsinnet, sade doktor Anna Gagliardo enligt ett pressmeddelande.

– Detta beteende visar inte bara att en asymmetri finns i perception och bearbetning av lukter mellan vänster och höger luktsystem det visar också att höger näsborre uppenbarligen spelar en viktig roll i tolkningen av luktinformation i den vänstra hjärnhalvan som används för navigering

Mekanismen som ligger bakom navigeringen med höger näsborre är oklar liksom hjärnans bearbetningsförmåga av den asymmetriska luktinformationen men det verkar som om duvorna lär sig känna igen doften från den omgivande miljön när de är i sina duvslag och använder den när de navigerar hem från andra områden.

 

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/science/pigeons-use-olfactory-sense-to-navigate-52032.html