Dubbelräkning leder till felaktiga flyktingsiffror
Gränsförvaltningsbyrån Frontex siffror kan vara missvisande. Flyktingar som först kommer till Grekland och sedan fortsätter via Ungern eller Kroatien kan ha räknats flera gånger. (Foto: Aris Messinis/AFP/Getty Image)


Antalet flyktingar som korsar EU:s gräns kan vara betydligt färre än vad de officiella siffrorna visar.

Varje yttre gränspassage som en flykting passerar räknas in i det totala antalet, rapporterar EUobserver. En flykting som till exempel kommer till Grekland och sedan fortsätter till Ungern eller Kroatien räknas vid båda passagerna. EU:s gränsförvaltningsbyrå Frontex har nu gjort ett tillägg längst ner på sin hemsida där de skriver att samma person kan ha räknats flera gånger.

I sin senaste rapport skriver Frontex att 710 000 migranter korsat EU:s gräns de senaste nio månaderna. I den siffran saknas dock uppskattningsvis 97 000 människor som kommit till Kroatien de sista veckorna i september.

Frontex har ännu inte uppgett hur många som har dubbelräknats, men det verkliga antalet flyktingar till EU kan alltså vara mycket lägre än vad som tidigare rapporterats.