Duanwu-festivalen och poeten Qu Yuan
Duanwufestivalen och legenden till minne av poeten Qu Yuan. (Illustratör: SM Yang / Epoch Times)


Duanwu-festivalen eller Duanwu Jie (端午节), betraktas som den tredje viktigaste traditionella kinesiska festivalen, efter det kinesiska nyåret och höstfestivalen. Den infaller alltid på den femte dagen i den femte månmånaden och av den anledningen kallar kineserna den också för dubbelfemman. I år infaller Duanwu-festivalen på måndagen den 2 juni.

Festivalens ursprung

Genom årens lopp har festivalen fått många olika namn beroende på olika lokala sedvänjor och firande. Det vanligast namnet är Drakbåtsfestivalen och det namnet är mest känt i västvärlden.

Likt andra kinesiska festivaler finns det legender bakom Duanwufestivalen. Bland de många berättelserna om festivalens ursprung och det som är djupast rotad i den kinesiska kulturen, är att den kom till för att hylla poeten Qu Yuan som levde under de Krigsförande staternas period (475–221 f. Kr.).

En historia låter så här: Qu Yuan som levde mellan åren 340 – 278 f. Kr. var en ärlig minister som gjorde mycket för att undanröja korruptionen som frodades i staten Chu under de Krigsförande staternas period. Det var under den här tiden som de sju största enskilda staterna yrkade på dominans över de andra. Staterna var Qi, Chu, Yan, Han, Zhao, Wei och Qin.

Qu Yuan, som var en klok och lärd man, var betrodd av Chu-statens kung och Chu blev gradvis starkare med hjälp av hans goda råd. Qus framgång, särskilt hans förmåga att bekämpa korruption, motarbetades av hovets andra ämbetsmän och det utlöste avundsjuka hos andra ministrar.

De baktalade Qu Yuan och skapade intriger runt honom och på så sätt utövade de sitt onda inflytande på kungen. Konsekvenserna blev att kungen avfärdade Qus råd och så småningom utvisade kungen honom från staten.

Under sin exil oroade sig Qu Yuan mycket för tillståndet i staten Chu. Vid den tidpunkten hade staten Qin blivit kraftfullare och staten Chu var i fara. Tidigare hade Chu-kungen ignorerat Qu Yuans råd att alliera sig med Qin.

En dag mottog kungen av Chu en inbjudan om ett möte i staten Qin. Utan kloka råd från minister Qu Yuan tog sig kungen personligen till mötet, varvid han genast blev fängslad. Några år därefter dog han medan han fortfarande var fängslad.

Efter Chu-kungens död ärvde hans son tronen. Trots att Qu Yuan fortfarande var förvisad skyndade han till staten Chu. Han återinkallades till hovet för att bistå den nya kungen.

Qu rådde den nya kungen att bilda en allians med de andra staterna för att kunna stå emot staten Qin, men han blir åter avvisad och utskämd av andra ministrar. Den nya kungen vägrade också att ta Qus råd och slöt istället ett förödmjukande fredsavtal med Qin. Qu Yuan blev skickad i exil fast ännu längre bort än förra gången.

Qu Yuan gav ändå inte upp. Han reste omkring mycket, undervisade och skrev om sina idéer i hopp om att han kunde väcka kungen och rädda staten Chu.

År 278 f. Kr. ockuperade Qins armé huvudstaden i Chu. När Qu Yuan såg att staten Chu fallit begick han självmord genom att dränka sig i floden Miluo. Den ödesdigra dagen var den femte dagen i den femte månaden.

När folket i
Chu hörde om Qu Yuans död blev de mycket ledsna. De gick till floden Miluo för att visa sin respekt till den lojala Qu Yuan. I hopp om att hålla fiskar och onda andar borta från hans kropp, paddlade fiskare ut i floden i sina långa båtar.

Några av byborna kastade klibbiga bollar av ris insvepta i bambublad i floden för att locka till sig fiskarna så att de lämnade Qu Yuans kropp i fred. Andra bybor slog på trummor för att skrämma bort fiskarna. Kinesiska läkare hällde en brygd av realgar-vin för att ”förgifta” monstren och skydda Qu Yuans kropp.

Från den tiden har människor firat minnet av Qu Yuans dödsdag med aktiviteter som bland annat omfattar tävling med drakbåtar och trummor, äta zongzi (klibbigt ris insvept i bambublad) och dricka realgar-vin. Det var så festivalen fick sina andra namn, Drakbåtsfestivalen och Zongzifestivalen.


Zongzi är ett pyramidformat degknyte gjort på klibbigt ris med olika fyllningar och insvepta i bambublad, en symbol för Duanwufestivalen.

Zongzi är ett pyramidformat degknyte gjort på klibbigt ris med olika fyllningar och insvepta i bambublad, en symbol för Duanwufestivalen.

Qu Yuan anses allmänt vara den första stora kinesiska poeten och den kinesiska poesins fader. Den lojalitet och orubbliga patriotism som uttrycks i hans dikter förkroppsligar Konfucius ideal. Än i denna dag tjänar han som modell för kinesiska intellektuella. Hans litterära och patriotiska influenser har satt sin prägel på senare generationer, både i Kina och utanför.

Festivalfirande
Kineser följer många traditionella sedvänjor och aktiviteter denna dag. Drakbåtstävlan och att äta zongzi har blivit centrala sedvänjorna vid festivalen.

Drakbåtstävling
Drakbåtstävling är en traditionell festivalaktivitet. I en lång, drakliknande båt sitter en besättning på 22 personer som ska ro den i cirka 1,6 kilometer. Tävlingen är en oumbärlig del av Drakbåtsfestivalen och hålls över hela Kina och även i andra delar av världen där det finns stora grupper av etniska kineser.

Äta zongzi
Zongzi är en sorts traditionell kinesisk mat. De här degknytena har pyramidform och sveps in i bambublad. Zongzi görs oftast på klibbigt ris med olika fyllningar. De kan ångas eller kokas. Zongzi har blivit en viktig symbol för Duanwufestivalen.

Dricka realgarvin

Realgar vin är en kinesisk likör kryddad med örten realgar. Det är en sedvänja att dricka vinet under Duanwufestivalen, speciellt efter drakbåtstävlingen.

Andra sedvänjor
I vissa delar av Kina klär föräldrarna upp sina barn och lägger till parfymerade påsar till deras stass. Påsarna är små och handsydda av färgglada sidentyger. De parfymeras eller fylls med örtmediciner och  knyts sedan ihop med silkestråd. Påsarna hänger vanligtvis runt barnens halsar eller knyts på framsidan av deras kläder som prydnader. Det sägs att de parfymerade påsarna kan avvärja det onda.

Knyts fem ringar i klara färger runt barnens vrister, anklar och nacke under Drakbåtsfestivalen sägs det hjälpa barnet att avvärja pesten.

Många människor tar tillfället i akt och städar rent i huset och sätter gråboblad och kalmus ovanför dörrarna för att motverka sjukdom. Det sägs att stjälkarna och bladen hos dessa växter avger en speciell arom som kan avskräcka myggor och flugor och renar luften, så denna sedvänja är helt förståeligt en populär sådan. I en del områden är detta en dag när folk bygger upp immunitet och skingrar sjukdomarna i sina kroppar.

En del lokala invånare anstränger sig särskild för att driva bort giftiga skadedjur, inklusive skorpioner, huggormar, tusenfotingar, husödlor och paddor.


Qu Yuan var en vis, snäll och ärlig minister vid Chu-hovet som gjorde mycket för att undanröja korruptionen som frodades i staten Chu. (Illustratör: Yeuan Fang/ Epoch Times)

Qu Yuan var en vis, snäll och ärlig minister vid Chu-hovet som gjorde mycket för att undanröja korruptionen som frodades i staten Chu. (Illustratör: Yeuan Fang/ Epoch Times)

I tvåtusen år har Qu Yuans patriotiska anda påverkat många människor och han vördas fortfarande av kineser världen över. Det är den drivande kraften bakom Duanwufestivalen att göra den till en fantastisk  och lycklig tid.