Du är vad din mat äter
Frigående kycklingar på Ji Yunliangs biodynamiskt odlade farm utanför Peking den 7 juni 2010. Tidigare missilforskare har sadlat om i ett land där intresse för biodynamiska produkter ökar. (Foto: AFP/Olli Geibel)


Sammansättningen av hönsfodret avgör vilka hälsoeffekter hönornas ägg ger konsumenterna, visar ny forskning.

Niva Shapira och hennes kollegor på Tel Aviv University’s School of Health Professions tog fram ett speciellt kycklingfoder med höga halter antioxidanter och låga halter omega-6-fettsyror, vilka man vet har negativa hälsoeffekter.

Forskarna matade hönsen med detta och analyserade deras ägg. De hittade en fodersammansättning som gav ägg med de mest önskade näringsvärden.

De testade sedan dessa specialäggs effekt på människor.

Tre grupper av försökspersoner deltog. En instruerades att äta två av specialäggen per dag, en annan instruerades att äta två normala ägg från handeln per dag, och sista gruppen instruerades att ha ett intag av två till fyra standardägg per vecka.

Gruppen som dagligen konsumerade två standardägg med höga halter av omega-6 hade en 40-procentig ökning av oxideringen av lågdensitetslipoproteiner (LDL).

Gruppen som åt specialäggen med den höga halten antioxidanter och den låga halten omega-6 hade å andra sidan liknande nivåer av LDL-oxidering som gruppen som bara åt två till fyra ägg i veckan.

Man kan äta dubbelt så många specialägg mot vad som idag rekommenderas och ändå förbli frisk, var den slutsats Shapira drog enligt ett pressmeddelande.

Översatt från engelska.