Domstolen i Tel Aviv försvarar yttrandefrihet
Ett av verken som visas på utställningen med titeln "Tragedi i Kina".


Tel Avivs tingsrätt har slagit fast att påtryckningar från den kinesiska ambassaden i Israel låg bakom att Tel Avivs universitet för ett halvår sedan plötsligt drog in en internationell konstutställning. Utställningen tar fram kontrasten mellan lugnet i Falun Gong-metoden med förföljelsen och tortyren som många Falun Gong-utövare utsätts för i Kina i händerna på den härskande kommunistregimen.

”Beslutet att ta ner utställningen en vecka före det ursprungliga datumet fattades av universitetet på felaktig grund och felaktiga skäl fördärvade av godtycke och extrem brist på rimlighet,” konstaterade domare Amiram Binyamini i sitt beslut. Rättsväsendet ålade universitetet att återinföra utställningen och betala alla rättegångskostnader till de båda studenterna på Tel Avivs universitet som organiserat utställningen och senare även inledde rättegången.

Tidigare utställningar ur konstutställningen Sanning, Godhet, Tålamod, som har turnerat runt om i världen sedan 2004, har visats på mångskiftande platser som National Arts Club i New York City, USA:s representanthus och Moskvas National Exhibition Hall. Bortsett från Israel har kinesiska diplomatiska beskickningar försökt att motarbeta utställningen i flera andra länder, inklusive USA och Korea.

Domaren konstaterade att beslutet att ta ner utställningen gjordes en dag efter att studenternas dekanus fick besök av den kinesiska ambassadens konsuln för kulturdepartement i Israel. I sitt vittnesmål hävdade dekanen att han fått e-post från israeliska studenter i Kina med innehåll att utställningen hotade deras judiska studieprogram i Kina. Rättsväsendet konstaterade att dekanen inte kunde bekräfta äktheten av e-posten och visste inte om de var fabricerade.

– Domstolen valde att försvara yttrandefriheten när den hotas av främmande makter som vill tysta berättigad kritik i form av konstverk, sade Shlomy Zakharia, en advokat som företrädde käranden.

Initiativet till utställningen kom från den kända kinesiska skulptören Kunlun Zhang, som släpptes från ett kinesiskt tvångsarbetsläger under 2001 efter tre månader av psykisk och fysisk tortyr. Dess huvudsakliga konstnärliga form är realistisk oljemålning, vald för dess narrativa kapacitet, tillgänglighet och förenklad renhet, enligt utställningens webbplats.

– Det finns inget farligare än att ett universitet, ett tempel för fria ordet, underkastar sig utländska intressen. Vi är glada över att domstolen var på sin vakt, tillade Michael Sfard, en annan advokat för käranden.

Den kinesiska ambassaden i Tel Aviv kunde inte nås för kommentar i skrivandets stund. 

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/23331/