Dokumentär om organstölder i Kina
Filmskaparna Jaya Gibson, Ethan Gutmann och Elefteria Kalogritsa på filmfestivalen i Göteborg. (Susanne Adler/ Epoch Times)


I mars 2006 blev det känt att den kinesiska regimen systematiskt berövar fängslade Falun Gong-utövare på vitala organ för ekonomisk vinning. Nu har de tre filmskaparna Jaya Gibson, Elefteria Kalogritsa och Ethan Gutmann påbörjat ett filmprojekt om organstölderna i Kina. Tisdagen den 28 januari höll de seminarium om den blivande filmen på Göteborgs Filmfestival.

Trots att den kinesiska regimen begår allvarliga våldsbrott mot landets befolkning förhåller sig omvärlden i stort sett tyst.

Så har det varit alltsedan förföljelsen av Falun Gong inleddes för drygt nio år sedan, menade britten Jaya Gibson som själv utövat Falun Gong sedan 2000. Han har bland annat producerat, filmat och redigerat tre dokumentärer om förföljelsen av Falun Gong.

Han angav några faktorer som han själv tror ligger till grund för tystnaden i världsmedierna:

– Förföljelsen passar inte in i västvärldens bild av det ”Nya Kina” och media gillar inte att känna att de inte har koll på läget och i det här fallet kom förföljelsen oväntat. Självcensuren och apatin inför de verkliga problemen är anmärkningsvärd.

Att aktivt erkänna förföljelsen skulle enligt Gibson innebära att västvärldens diplomatiska och ekonomiska intressen i Kina skulle sättas på spel. Ytterligare en orsak tror han är att de illdåd som det vittnats om för många framstår som osannolika och att de är ett sådant främmande koncept att det är svårt för människor att ta det till sig.

Den amerikanske författaren Ethan Gutmanns första bok handlade om hur västerländska företag som Cisco och Yahoo bistått den kinesiska hemliga polisen med en oöverträffad övervakningskapacitet.

Bara ett par dagar efter att Jiang Zemin utlyst förföljelsen av Falun Gong i Kina befann sig Gutmann i Peking. Det var den 22 juli 1999. Därav kom det sig att han började skriva om förföljelsen av Falun Gong.

– Till slut frågade New Tang Dynasty, ett medieföretag som startats av Falun Gong-utövare – inte för att omvända andra utan för att tillföra ocensurerade program till Kina: Är jag intresserad av att göra en film som exponerar den mörkare sidan av det Nya Kina – en stor film, en film som vände sig till amerikanerna? Detta speglade Falun Gongs beslut att upphöra med att influera det kinesiska kommunistpartiet och rikta sig direkt till det kinesiska folket. De hyrde inf mig som producent i några månader kan man säga, berättade Gutmann.

Det fanns tillräckligt med pengar inom NTDTV för att påbörja projektet, poängterar Gutman, och dementerar rykten som kommit i omlopp, om att CIA eller Taiwan skulle finasiera Falun Gong.

– Dessutom är Falun Gong praktiskt taget är den enda gruppen av oliktänkande som aldrig har mottagit några bidrag från National Endowment eller några andra källor i Washington, fortsatte Gutmann.

Det är ett faktum att kineser är ett hårt arbetande folkslag och att de finner vägar att tjäna pengar, menade han.

– Falun Gong är inte något undantag och de borde inte ursäkta sig för hur de väljer att använda sina pengar (exempelvis till att stödja dokumentären). Jag ursäktar mig inte heller; det är svårt att hålla den här typen av projekt rullande och jag skulle till exempel ta emot pengar från självaste allmänna kinesiska säkerhetsbyrån ifall det skulle föra filmen framåt.

När Gutmann gjorde filmade intervjuer med kineser erfor han en oväntad svårighet. Den före detta polisen som jagat Falun Gong-utövare som sitt levebröd och hade ett unikt insiderperspektiv blev tillknäppt och tyst så fort kameran sattes på. Den före detta diplomaten som satt på en historia om tusen kinesiska spioner som utplacerats i Australien frångick ämnet och blev överdrivet formell när han skulle filmas och den vältaliga författarinnan, en Falun Gong-utövare som skrivit en bok om sina erfarenheter i ett tvångsarbetsläger, blev emotionell och distraherad under tiden kameran var på.

Gutmann härleder en del av svårigheterna till sin egen okunskap om Falun Gong vid tillfället och de frågor han ställde. Men han ser även en kulturell aspekt:

– Kineser från fastlandet där all tv i grund och botten är propaganda tenderar att reagera på kameran som om de var i en rättegång under kulturrevolutionen. Alltså fäller man tårar av rättfärdig vrede för att förgöra de som skulle förstöra en. Eller man tar till en överformell pose och ställer sig över det. Eller så håller man bara tyst.

När organstölderna i Kina blev kända lade Gutmann ned filmprojektet en tid och påbörjade research för en bok istället. Den första sammanställningen av hans forskning resulterade i artikeln ”Chinas gruesome organ harvest” som publicerades i Weekly Standard i slutet av november 2008.

Filmskaparen Elefteria Kalogritsa från Göteborg hade just färdigställt dokumentären Plum Blossom in Snow, som handlar om en kinesisk kvinna vars make torterades till döds i Kina för att han övade Falun Gong, då de första vittnena trädde fram och berättade om organstölderna och dödslägren i Kina.

Tillsammans med ett litet svenskt team påbörjade Elefteria researchen för en dokumentär om organstölderna från Falun Gong-utövare. På en resa i USA träffade hon en person i New York med värdefull information om organstölderna. Efteråt upptäckte hon att hon var skuggad av kinesiska hemliga agenter.

– De måste ha avlyssnat hennes telefon och annan övervakning kan ha funnits på hennes kontor. Hur kunde de annars hitta mig, och hur kunde de lyckas attackera min dator som jag använde där jag befann mig i New Jersey? Mycket obehagligt, sade Elefteria.

I november 2007 accepterades projektet av IDFA och allt såg lovande ut. Strax därpå kontaktades hon av en person hon inte vill identifiera, som uppmanade henne att inte gå ut offentligt med detta projekt och att inte pitcha den genom IDFA.

– Den här personen lämnade inga vidare detaljer utan kom istället till Sverige där han ansikte mot ansikte förklarade att det fanns säkerhetsfrågor som vi måste ta ställning till. IDFA-katalogen hade redan gått i tryck så vi befann oss i ett dilemma. IDFA:s personal blev inte glada, de förklarade att vi inte var välkomna tillbaka i framtiden och att detta var första gången på 20 år som ett accepterat projekt valt att dra sig tillbaka.

Inom teamet fanns olika åsikter om hur de skulle fortskrida och Elefteria beslutade att ta ett steg tillbaka, främst för att inte riskera någon av de medverkandes säkerhet.

Nyligen beslutade de tre att slå ihop sina projekt och jobba tillsammans på en film om organstölderna.

– Min förhoppning är att vi kan skapa en dokumentär som gör det omöjligt att förneka den här tragedin, sade Jaya Gibson.

Om Falun Gong:

Falun Gong, även känt som Falun Dafa, är en uråldrig utövning för kropp och själ. Utövningen består av långsamma övningsrörelser och meditation och utövarna förädlar sig själva genom att i det dagliga livet följa sanning, godhet och tålamod.

Förföljelsen av Falun Gong i Kina inleddes den 20 juli 1999 av Kinas dåvarande statschef Jiang Zemin som påstod att Falun Gong hotade det kinesiska kommunistpartiets och landets stabilitet. Sedan dess har utövare och deras familjer förföljts, fängslats, torterats och dödats. Enligt webbplatsen Clearharmony har idag 3209 dokumenterade dödsfall på grund av förföljelsen inrapporterats.

Falun Gong utövas i över 80 länder i världen.

David Kilgour och David Matas utredning om organstölder: www.organharvestinvestigation.net

Uppdaterad version.