Dina vårtecken kan hjälpa klimatstudier
Ett bi svävar över en körsbärsblomma, ett vårtecken i Hefei, östra Kina, den 28 februari. (Foto: AFP/ Getty Images)


Idag öppnas en ny hemsida där allmänheten kan rapportera sina vårtecken. Det handlar om att kartlägga tidsmönster i naturen. När slår bladen ut på våren, när byter bladen färg på hösten? På så sätt kan man hjälpa forskarna att visa hur naturen påverkas av ett förändrat klimat.

På hemsidan www.vårtecken.nu kan vem som helst rapportera när olika örter, buskar och träd börjar blomma och sätta blad och frukt. I takt med att rapporter kommer in kan man också direkt följa vårens ankomst över hela landet på hemsidan.

Det är det nybildade Svenska fenologinätverket som skapat hemsidan, som skall vara enkel att använda. Tanken är att bygga upp ett landsomfattande register med fenologiska observationer för många olika arter.

– Om tillräckligt många rapporterar från olika delar av landet, kommer det att vara ett ovärderligt bidrag till att förstå effekterna av klimatförändringen. Därför har vi sett till att göra hemsidan så enkel som möjligt att använda, säger Kjell Bolmgren, forskare vid University of California i Berkeley i ett pressmeddelande från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).

Det förändrade klimatet
har redan satt tydliga avtryck i årstidsmönstren. Pollenallergikerna får besvär av pollen allt tidigare på året. Växtsäsongen blir längre och många arter blommar tidigare, ibland till och med flera gånger på ett år.

Skadeinsekter förökar sig också snabbare. Men klimatförändringen påverkar olika arter på olika sätt och det saknas kunskap för att förstå dess effekt på livskraften hos arter och ekosystemens funktion.

Äldre fenologiska observationer kommer att jämföras med de nya som ger ledtrådar till klimatförändringens effekter.

– Tack vare att
vi i Sverige har tillgång till data från gamla fenologiska observationer och en god kännedom om hur vår flora förändras, kommer de nya observationer vi förväntar oss att få på hemsidan att ge oss möjlighet att inom en relativt kort tid förstå vilken effekt klimatförändringen har, säger Ola Langvall, försöksledare vid enheten för skoglig fältforskning på SLU.

Fenologi och klimat

Fenologi handlar om tidsmönster i naturen. När slår bladen ut på våren, när byter bladen färg på hösten? När vaknar björnen ur sitt ide, när kommer flyttfåglarna åter till Sverige?

Mycket av det vi uppfattar som årstider är just dessa skifter i naturen – tussilagon slår ut och vi känner att våren är på väg. Förutom att beskriva dessa tidsmönster försöker fenologer förstå vad som styr dem och vad som händer om dessa tidsmönster förändras.

Det är väl belagt att växter påbörjar sin växtsäsong och blomning tidigare nuförtiden. I Uppland blommar till exempel hägg och syren 6-7 dagar tidigare nu än för 50 år sedan, och vårblomningen har tidigarelagts ungefär dubbelt så mycket som midsommarblomningen.

Källa: Svenska Fenologinätverket