Detaljer från massakern på Himmelska fridens torg avslöjas i ny bok
Wu Renhua var huvudtalare vid ett stödmöte i februari 2006 i Los Angeles för de 8,4 miljoner som då trätt ut ur kkp. (The Epoch Times)


En ny bok, ”The Inside Story of the Bloody Evacuation in Tiananmen Square” publicerades nyligen av Truth Publishing House. Den utgavs först i Hongkong den 10 maj och väckte starka reaktioner hos många människor.

Under intervjun med The Epoch Times sade Wu Renhua, författaren till boken och chefredaktör för New Freedom Guide Newspaper, att boken är den första som i detalj redogör för hela händelseförloppet under den blodiga evakueringen på Himmelska fridens torg den 4 juni 1989. Den kommer att hjälpa alla att bättre förstå 4:e-juni-massakern.

Wu tog kandidatexamen vid Pekings universitet och hans huvudämne var språkvetenskap. Efter sin akademiska examen arbetade han som chef vid universitetet för politik och juridik.

”Mitt huvudämne, språkvetenskap, krävde noggrannhet, precision och exakthet vad gäller bevisning”, berättade Wu. ”När det första utkastet avslutades 1990 använde jag tio år och en en oerhörd möda för att samla, lägga till och revidera material, och fullända texten genom att leta i interna dokument, officiella publikationer eller höra vittnen. Jag tror att boken kommer att hjälpa allmänheten att förstå sanningen bakom den tidens händelser.”

Wu fortsatte att berätta: ”Några av detaljerna i boken avslöjades för första gången. Jag tror väldigt starkt på att det kan bryta ned det kinesiska kommunistpartiets lögner. Jag har alltid ansett att det är av största vikt att rekonstruera och nedteckna historiska sanningar. Huvudorsaken till att den kinesiska kommunistregimen – en sådan grym, ondskefull och rutten makt – har lyckats överleva i Kina i så många år, ligger i dess listiga förmåga att dölja och förvrida historien. Om det kinesiska folket kände till den verkliga, sanna historien tror jag att KKP skulle kollapsa inom en snar framtid.”

Enligt Wu är boken inte bara ett protokoll över de större händelserna och personer inblandade i 4:e-juni-massakern, utan sätter också fokus på de frågor som många ända sedan händelsen inträffade undrat över. Ett exempel är frågan om någon dog på Himmelska fridens torg. Wu beskriver i detalj hur Dai Jinping, en student från Pekings jordbruksuniversit, och Cheng Renxing, Kinesiska Folkets universitet, dog på Himmelska fridens torg.

I boken finns nedtecknat marschrutter, förflyttningar och de inblandade styrkornas uppdrag att slå till, under massakern. Den redovisar styrkornas agerande i vart och ett av uppdragen och hur officerarna efteråt befordrades. Boken avslöjar hur Allmänna säkerhetsministeriet och armén förstörde kropparna och försökte att dölja alla spår av bevis. Detta system fick det att se ut som att många människor plötsligt försvann, när de i själva verket dödades i massakern.

Boken redogör även för skjutningarna nära Funxingmen, Muxidi, Xidan och Himmelska Fridens torg. Mycket av innehållet ägnas även till att informera läsaren om hur vanliga människor använde sina kroppar för att blockera vägen för militärens väpnade styrkor, i försök att skydda de obeväpnade studenterna som protesterade på Himmelska fridens torg.

Wu Renhua deltog aktivt i många viktiga händelser under demokratirörelsen 1989. Han organiserade den första protestmarschen den 17 april 1989. Han ansvarade för hungerstrejken i Xinhuamen. Han skickades till Himmelska fridens torg för att upprätthålla ordningen under ”Pekings patriotiska vänskapskommitté för skyddande av lagen” den 3 juni 1989. Han närvarade vid den blodigaste natten i Pekings historia, då de kinesiska myndigheterna utförde massakern. Han flög i juli 1990 till USA och är nu chefsredaktör för New Freedom Guide Newspaper, och generalsekreterare för Chinese Constitutional Movement Association.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/7-5-27/55772.html