Det ska löna sig att arbeta


Regeringen kommer med förslag på två viktiga förändringar av Socaltjänstlagen som ska minska ekonomisk utsatthet.

Om en familj är så ekonomisk utsatt att den behöver ekonomiskt bistånd, har biståndet minskat om något barn i familjen arbetar. Nu lämnar regeringen förslag i en lagrådsremiss som säger att om barn eller skolungdom tjänar pengar ska familjen få behålla ett helt prisbasbelopp utan att biståndet minskar.

Det betyder en fördubbling av inkomsten från 22 250 till 44 500 kronor. Barn- och äldreminister Maria Larsson säger på regerings hemsida:

– Regeringen är övertygad om att fler unga därmed kommer att få kontakt med arbetslivet.

Det finns flera studier, säger hon, som pekar på att om ungdomar har erfarenhet av arbetsmarknaden underlättar det steget ut i arbetslivet, vilket är vägen ur ekonomisk utsatthet. Ungdomarna känner att de kan påverka sin livssituation när livsvillkoren blir bättre, menar hon.

Den andra ändringen som regeringen vill införa är att för vuxna ska en del av arbetsinkomsten det vill säga, 25 procent, undantas, när ekonomiskt bistånd ska bedömas.

– Därmed uppnås målet att det alltid ska löna sig att arbeta, även för den som är beroende av socialbidrag. Den enskilde uppmuntras att ta eller behålla ett arbete och i bästa fall blir det ett steg ut i eget arbete utan försörjningsstöd, säger Maria Larsson.

Regeringen vill dock undvika att personer blir långvarigt bidragsberoende därför ska det finnas begränsningsregler. Möjligheten att få behålla 25 procent ska gälla de som fått försörjningsstöd i sex månader och möjligheten att få behålla arbetsinkomst ska gälla under två år.