Det samiska folket tar plats på sin nationaldag
Lördag den 6 februari firas Samefolkets dag. Den samiska flaggan i de traditionella färgerna visar var dagen uppmärksammas. (Foto: Eva Sagerfors/Epoch Times Sverige)


Firandet av samernas nationaldag idag, den 6 februari, är en ung tradition som formas med tiden. Tre samer har berättat för Epoch Times om betydelsen av dagen och hur den firas. Det handlar både om gemenskap och att synliggöra det samiska folket.

Det samiska nationaldagsfirandet sker på många olika sätt i Sápmi och på andra platser där det finns samer. Eftersom rennäringen är en så viktig del bland samerna så äter man också renkött i alla former, berättar Leif Albinson, kassör i Stockholms sameförening.

På samernas nationaldag klär man upp sig i den traditionella, samiska kolten. Om man har en, tillägger Leif Albinson, som bor utanför Uppsala. (Bild: Privat)

På samernas nationaldag klär man upp sig i den traditionella, samiska kolten. Om man har en, tillägger Leif Albinson, som bor utanför Uppsala. (Bild: Privat)

För honom handlar nationaldagen om en känsla av samhörighet.

– Man står där utanför stadshuset, då vet man att det finns samer från Oslo i söder bort till Kolahalvön i nordost, i Kautokeino i norra Norge, i alla väderstreck, så har vi något gemensamt som vi fokuserar på just då. Man upplever en väldig gemenskap, säger Leif Albinson.

Sedan ungefär 10 år tillbaka har den samiska flaggan, som är gemensam för alla samer, hissats utanför Stockholms stadshus klockan nio på nationaldagen. Då sjungs även den samiska nationalsången på svenska, sydsamiska, lulesamiska och på nordsamiska. Nationalsången antogs 1986, samtidigt som den samiska flaggan. Det märks att det är en ny tradition:

– Jag vet ingen som kan den utantill, säger Leif Albinson.

Jojken, som är ett mycket personligt uttryckssätt, ligger Leif Albinson närmre om hjärtat. Under nationaldagen har man en god chans att få höra jojk i samband med firandet.

Draghjälp av Jokkmokks marknad

På flera håll i Sverige anordnas ett större officiellt firande, men det är störst i Jokkmokk, där nationaldagen sammanfaller med Jokkmokks marknad. Kanske får den samiska nationaldagen extra draghjälp av att den infaller under marknadsdagarna, som hållits i över 400 år.

Med det politiska ansvaret som styrelseordförande för Sametinget blir det både möten med politiker och tid att se renrace. Håkan Jonsson kommer att fira nationaldagen "där alla är", det vill säga i Jokkmokk. (Bild: Privat)

Med det politiska ansvaret som styrelseordförande för Sametinget blir det både möten med politiker och tid att se renrace. Håkan Jonsson kommer att fira nationaldagen ”där alla är”, det vill säga i Jokkmokk. (Bild: Privat)

Håkan Jonsson, Sametingets styrelseordförande, kommer att vara där på nationaldagen. Men han har fått flera inbjudningar till andra orter.

– Många vill ju ha politisk ledning, men det är svårt att få någonstans på annat ställe än i Jokkmokk, för alla är ju där. Det är för att det är marknad och att det är mycket firande där, säger han.

På nationaldagen har han fullt program med politikermöten, bland annat kommer han att träffa kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Men han ser också fram emot att gå på utställningar och se ren-race.

Han tycker att nationaldagen är viktig för det samiska folket.

– Det är viktigt att man markerar att vi samer är ett folk, ett urfolk, med egna seder och traditioner, att vi visar utåt att vi har en nationaldag, att vi finns helt enkelt, säger Håkan Jonsson.

”Behöver lära oss att fira”

FAKTA: Om den samiska nationaldagen
Nationaldagen den 6 februari firas till minne av det första samiska landsmötet, anordnat av Elsa Laula Renberg i Trondheim 1917. Där lades grunden till dagens samarbete.

  • 1993 firades samernas nationaldag första gången.
  • Den samiska flaggan antogs 1986. Cirkeln är en symbol för solen och månen.
  • Sápmi, samernas land, sträcker sig över norra Norge, norra Sverige, norra Finland och ryska Kolahalvön. Här finns uppskattningsvis 80 – 100 000 samer.

Britt-Inger Tuorda, rektor på Samernas utbildningscentrum i Jokkmokk, är född och uppvuxen där. Hon tycker att det är fint att nationaldagen finns och firas.

– Det är bra att lyfta upp att samer får känna en stolthet att vara samer. Det har mycket positivt i sig. Firandet är i dagsljuset, säger hon.

Under uppväxten firade man i hennes familj inte några särskilda dagar i familjen, så både firandet av den svenska och den samiska nationaldagen är nytt. Den svenska nationaldagen är inte heller så gammal.

– Vi behöver lära oss att fira båda dagarna, säger Britt-Inger Tuorda.