Det finns möjligheter att få fart på EU-ekonomin
Deltagarna i Världsekonomiskt forum i Davos hyllar Nelson Mandela med en tyst minut den 22 januari. Cirka 40 ledare samlas i den schweiziska skidorten för diskussioner och debatter inom ett vittomfattande område. (Foto: Eric Piermont / AFP)


Delar av den svenska regeringen deltar i Världsekonomiskt forum som pågår i schweiziska Davos. Ledare inom finanssektorn, näringslivet och politiken runt om i världen ska i år bland annat diskutera Europas framtid.

EU-minister Birgitta Ohlsson deltar tillsammans med statsminister Fredrik Reinfeldt, finansminister Anders Borg och utrikesminister Carl Bildt.

”Vi måste vända på varje sten för att få fart på tillväxten, och det saknas inte möjligheter”, skriver EU-minister Birgitta Ohlsson i en debattartikel i DN.

Där pekar hon på möjligheterna för BNP att öka. BNP, bruttonationalprodukten, är det sammanlagda värdet av de varor och tjänster som har producerats i ett land under en viss tid, vanligtvis ett år.

Om USA och EU kan enas om ett frihandelsavtal skulle BNP öka inom EU med en halv procent vilket är lika med 500 miljarder kronor. Om länderna inom EU tog bort sina handelshinder för tjänster inom EU skulle BNP öka med 1 procent.

Om EU-länderna tog bort hindren för handel med varor och tjänster över internät skulle BNP öka med 4 procent. Den verkligt stora effekten kommer emellertid när kvinnorna deltar på arbetsmarknaden, skriver Birgitta Ohlsson.

Om förutsättningarna förbättrades för kvinnors yrkesarbetande skulle BNP öka med 12 procent, har OECD räknat ut. Och, om män och kvinnor arbetade lika mycket blir effekten ännu större.

Många kvinnor i Europa har skaffat sig ett yrke men efter några år gifter de sig och blir hemmafruar. I vissa EU-länder är det fler hemmafruar än kvinnor som arbetar.

”Kvinnor ska naturligtvis främst delta på arbetsmarknaden för sin egen skull, men Europa har inte råd att ha världens mest välutbildade hemmafruar”, skriver Ohlsson i artikeln.

När vår EU-minister har fastställt det, radas åtgärder upp som skulle förbättra situationen för kvinnorna. Det är till exempel inte lönsamt att arbeta i en del länder på grund av sambeskattning och tillgången på barnomsorg är också dålig.

Föräldraförsäkring ska vara jämställd och pensionsåldern könsneutral. Ohlsson skriver att EU-kommissionen rekommenderar länder att främja jämställdhet för att komma ur krisen. Men, skriver hon, vi i Sverige ska inte slå oss till ro för att vi varit pionjärer.

”En kvinna i Sverige tjänar under sin livstid i genomsnitt 3,6 miljoner kronor mindre än en man.”

EU vet att måttet BNP omfattar all ekonomisk verksamhet utan hänsyn till om miljön eller människan skadas. BNP säger heller inget om hur välståndet har fördelats.

Denna stora ekonomiska makt som EU faktiskt har blivit, står för 20 procent av världshandeln. Ändå utgör vi bara 7 procent av jordens befolkning.

2011 var EU världens största handelsmakt med 16,4 procent av den totala importen (2011), USA hade 15,5 procent och Kina 11,9. EU är också världens största exportör med 15,4 procent, Kina 13,4 och USA 10,5. allt enligt EU:s egen statistik.