”Det är sanningen” säger PR-chef
Lola Dafae PR-chef för Star Channel. (Foto: Peter Sanftmann/Epoch Times)


En underbar medelhavsmild kväll och en varm respons från publiken välkomnade Shen Yun Performing Arts Touring Companys första framträdande i Grekland den 3 juni.

Lola Dafae som är PR-chef för Star Channel, ett stort grekisk TV-programföretag, såg Shen Yun på Badminton Theatre i Aten.

Hon tyckte mycket om showen eftersom hon ”beundrar deras civilisation”.

Enligt Shen Yuns hemsida är deras uppdrag att ”återuppväcka Kinas genuina, femtusenåriga artistiska tradition vilken blomstrade innan den kinesiska kommuniststaten inledde det förtryck som nu varat i flera decennier. Shen Yun Performing Arts söker gjuta nytt liv i traditionell kinesisk kultur och erbjuder samtidigt publiken en storslagen skönhetsupplevelse.”

– Jag tycker mycket om den kinesiska kulturen
med dess färger och dansarnas rörelser. Hur alla rör sig samtidigt, samhörigheten, de förflyttar sig precis samtidigt och har samma känslouttryck, sade Lola Dafae.

Hon syftade på hur alla dansarna samarbetade i hisnande vackra och väl koreograferade danser ackompanjerade av en orkester med en blandning av västerländska och kinesiska instrument som souna och pipa.

Enligt Shen Yuns hemsida är ”de många unika etniska grupperna i Kina med dess gränsområden en fantastiskt rik inspirationskälla för koreografi och musikkomposition De här danserna kanske sveper iväg dig till stäpperna i Tibet, stränderna vid dai-folkets byar, eller till Mongoliets vidsträckta betesmarker.”

På frågan om vad som gjort störst intryck i Shen Yuns föreställning svarade Lola Dafae:

– Berättelserna i varje programnummer eftersom de är som sagor. Det är underbart och man kan förstå mentaliteten hos människorna som lever där.

Ett av Shen Yun Performing Arts kännetecken är att ”visa en dramatisk porträttering av omtyckta berättelser från forna tider fram till idag. De olika karaktärerna förkroppsligar den kinesiska civilisationens ädlaste dygder, och förmedlar ett budskap eller en moral som än idag är relevant. Många av berättelserna har inspirerat människor i generationer”, står det på Shen Yuns hemsida.

Lola Dafae talade också om de kinesiska sångarna med pianoackompanjemang, där de översatta texterna visades på bakgrundsduken så att publiken kunde förstå.

– Sångerna handlade inte om kärlek men de fick folk att tänka efter, bli mer andliga och tänka på livet och döden. Det var sanningen, sade hon.

Lola Dafae tror att alla i Grekland ”väntar på en traditionell kinesisk show för att lära sig något om Kina, om landet och om deras sägner”.

Hon har redan sagt till fyra aktörer att hon vet att de inte ska ”förlora denna [möjlighet att se Shen Yun] eftersom jag tror att den kommer att bli fin!”

Shen Yun visade en föreställning till på Badminton Theatre den 4 juni. För mer information, besök ShenYunPerformingArts.org

Epoch Times är sponsor av Shen Yun Performing Arts.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/36785/