Desperata och utfattiga före detta officerare protesterade i Peking
Omkring ett tusental pensionerade officerare från hela Kina samlades i ett varmt Peking den 20 maj för att kräva sina pensioner och veterananställningar av centralregimen. De blev snabbt gripna och kastade i temporära "svarta fängelser" som opererar utanför lagen. Där fick de tillbringa natten. (Foto: Human Rights Campaign in China)


Protester från pensionerade militärer är genant för det Kinesiska kommunistpartiet, så sådana här grupper övervakas noggrant i ett försök att hindra masspetitioner eller krav på att få rättigheter tillgodosedda. De fortsätter emellertid att organisera demonstrationer, trots myndigheternas försök att tysta dem.

Veteranofficerare från Chengdu, Lanzhou, Jinan, Peking, Guangzhou och Shenyang demonstrerade framför den centrala militärkommissionens allmänna politiska departement för att väcka uppmärksamhet kring sina usla livsvillkor, som är ett resultat av en misslyckad veteranpolitik.

Representanter gav luft åt sitt missnöje via högtalare, och räknade upp de offer som militärer har gjort, medan folk som stödde dem stod längs vägarna och ropade slagord. En stor grupp från Pekings polis bevakade demonstrationen.

Representanter för gruppen hölls utanför och fick inte komma in i byggnaden för att presentera sina ärenden förrän på eftermiddagen, enligt Human Rights Campaign in China, en sajt som bevakar människorättsaktiviteter på gräsrotsnivå.

Hundratals demonstranter togs till ett svart fängelse för petitionärer i Jiu Jingzhuang på kvällen. Jiu Jingzhuang är det häkte och deportationscenter som drivs av den statliga byrån för brev och besök (det så kallade klagomålskontoret) enligt Chen, en av demonstranterna.

Andra pensionerade militärer greps av tjänstemän från sina respektive hemstäder och hindrades från att resa till Peking för att delta i protesterna. Li Guoxiang var en av dem, och han stoppades av tre poliser vid järnvägsstationen i Shijiazhuang, där han fördes bort i en vit bil, enligt en rapport. Han har försvunnit spårlöst. Wu Donghai sattes i husarrest i Shaanxi, och den pensionerade officeren Wang från Xinjiang hindrades när han var på väg till Peking.

På senare år har pensionerade militärer från hela Kina kommit till Peking för att försöka få ut sina pensioner och få sina utlovade anställningar efter avslutad militärkarriär. De har blivit ett offer för byråkratin, eftersom de positioner som de lovats inte existerar. Detta beror i sin tur på att lokalregeringar inte genomför den beslutade veteranpolitiken, och på så vis hamnar de pensionerade officerarna i en situation där de är arbetslösa, utan möjlighet att tjäna sitt uppehälle. Många av dem lever under usla förhållanden.

Den pensionerade officeren Wu sade:
– En del av oss har tjänat inom militären som officerare i två eller tre decennier, och vi har ägnat hela våra liv åt att försvara landets gränser, men nu blir vi övergivna.

Han fortsatte:
– Efter att vi har gått i pension från militären märker vi att vi inte får några jobb, och måste nu söka jobb, i vår ålder. Vi bor själva utan pension, femtio eller sextio år gamla. Vi har inte råd med hyran, och vi måste fortfarande betala våra egna sjukvårdsförsäkringar.

Han sade att många officerare utför kroppsarbete och har lågt betalda, tillfälliga jobb för att kunna klara sig.

Research av Ariel Tian. Översättning av Ami Lien. Skriven på engelska av Carol Wickenkamp.

Översatt från engelska