Depression vanligare bland internetmissbrukande ungdomar
Ungdomar som missbrukar internet har ökad benägenhet att utveckla depression än de som inte gör det, visar ny forskning. Ungdomarna på bilden har inget samband med artikeln. (Foto: Jose Jordan/AFP)


Relationsproblem, fysisk ohälsa, aggressivt beteende och andra psykiska problem har man sedan 90-talet kunnat koppla till okontrollerat användande av internet.

Forskarna Lawrence T. Lam, Ph.D., vid School of Medicine, Sydney, och University of Notre Dame, Fremantle, Australien och Zi-Wen Peng, M.Sc, vid SunYat-sen-universitetet i Guangzhou, Kina, har studerat patologisk (sjuklig) användning av internet och psykiska problem bland 1041 tonåringar i Kina.

I början av studien utvärderades deltagarnas (medelåldern var 15 år) psykiska hälsa och internetvanor. Tonåringarna fick fylla i frågeformulär om sina känslor, både hur de kände sig när de var uppkopplade men också när de inte var ute på internet.

Efter nio månader gjordes en ny bedömning. Forskarna fann att ungdomar med internetberoende har två och en halv gånger större risk att utveckla depression än ungdomar utan beroende.

– Resultatet tyder på att ungdomar som initialt var fria från psykiska problem men använder internet på ett patologiskt sätt kan utveckla depression som en följd av det, förklarar forskarna i ett pressmeddelande.

Som hjälp för att på tidigt stadium upptäcka och hjälpa ungdomar som är i farozonen för internetberoende, föreslår forskarna att skolorna skaffar ett screeningprogram för att kunna sätta in åtgärder för rådgivning och behandling i god tid.

Studien har publicerats i tidskriften Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine.