Depression skyndar på åldrandet
Forskare från Kalifornien och Nederländerna har visat i en studie att under en depression åldras man fortare. (Foto: Kay Nietfeld/DPA/AFP)


Personer som lider av allvarlig och kronisk depression åldras snabbare, visar en ny studie.

Ett forskarlag i Kalifornien och Nederländerna har upptäckt att deprimerade personer har kortare telomerer än friska jämnåriga. Telomerer utgör de yttersta ändarna av kromosomerna, som även förkortas med åldern.

Utifrån mätningar såg forskarna att personer som led av klinisk depression under två år åldrades med sju till tio år. Det visade sig också att de som led av en svårare depression hade de kortaste telomererna.

Studien pekar på att fastän en depression kan medföra skadliga levnadsvanor, såsom alkoholmissbruk, rökning, drogmissbruk – som förkortar människors livslängd. Det verkar som att depressionen i sig också leder till för tidigt åldrande.

Fastän forskarna inte kan bekräfta ett direkt samband mellan depression och åldrande, tär psykiskt lidande hårt på kroppen.

Översatt från engelska.